Bắt buộc cập nhật cổ phiếu vượt tỷ lệ sở hữu nước ngoại trừ tối đa hàng ngày

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại công văn số 2442/UBCK-PTTT ngày 31/5/2021 và nhằm đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoại trừ trên thị trường chứng khoán tại khoản 5 Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đề nghị những công ty chứng khoán thành viên cập nhật danh sách những cổ phiếu vượt tỷ lệ sở hữu nước ngoại trừ tối đa vào mỗi ngày giao dịch tại trang thông tin điện tử của Trung tâm Lưu ý Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sẽ đồng thời gửi những thông tin trên qua Hệ thống quản lý tài liệu điện tử (ECM) cho những công ty chứng khoán thành viên.

Bên cạnh ra, những công ty chứng khoán thành viên cũng có trách nhiệm lưu ý nhà đầu tư, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoại trừ sở hữu trên 50% vốn điều lệ và giám sát những giao dịch thỏa thuận của đối tượng này để đảm bảo tuân thủ quy định tại khoản 5 Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Cụ thể, trường hợp công ty đại chúng có tỷ lệ sở hữu nước ngoại trừ vượt quá tỷ lệ quy định, công ty đại chúng bắt buộc bảo đảm ko làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoại trừ tại công ty. Trường hợp pháp luật liên quan ko có quy định khác, những cổ đông của công ty đại chúng là nhà đầu tư nước ngoại trừ và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoại trừ sở hữu trên 50% vốn điều lệ chỉ được phép bán ra cổ phiếu cho tới lúc tỷ lệ sở hữu nước ngoại trừ tại công ty đại chúng tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều 139, ngoại trừ việc nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc tìm cổ phiếu trong đợt phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá:

guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận