Thanh tra Bộ Tài chính: Kiến nghị xử lý tài chính hơn 27.000 tỷ đồng

Thông tin tại hội nghị Sơ kết công tác thanh tra tài chính 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 do Thanh tra Bộ Tài chính vừa tổ chức, trong 6 tháng đầu năm 2021, Thanh tra Bộ Tài chính và mọi đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 27.675 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 282.043 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 5.239 vụ.

Từ đấy, kiến nghị xử lý về tài chính 27.294 tỷ đồng, số tiền đã thu nộp ngân sách Nhà nước 2.801 tỷ đồng.

 
Thanh tra Bộ Tài chính có nhiều kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý tài chính ngân sách, tiền, tài sản nhà nước. Đồng thời, kiến nghị có mọi cấp có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách liên quan tới công tác quản lý, điều hành tài chính ngân sách và cơ chế chính sách đặc thù của mọi ngành, lĩnh vực.

Riêng Thanh tra Bộ Tài chính đã kịp thời triển khai 08 cuộc thanh tra theo kế hoạch và tổng hợp kết quả của 09 kết luận thanh tra, kết quả kiểm tra năm 2020 chuyển sang. Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị xử lý tài chính 5.026 tỷ đồng. Mọi đơn vị được thanh tra đã thực hiện nộp ngân sách Nhà nước 101 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Thanh tra Bộ cũng tiếp nhận 1.741 đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh.

Bộ Tài chính tổ chức tiếp công dân tại trụ sở có 269 lượt có 273 người tới khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Để tăng lên hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra tài chính trong những tháng còn lại của năm 2021, Thanh tra Bộ Tài chính cũng đã nêu lên phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Cụ thể, tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2021 đã được phê duyệt. Thực hiện rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra cho ưa thích có tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn cho cán bộ công chức và hỗ trợ địa phương, công ty phòng, chống dịch bệnh và vững mạnh chế tạo buôn bán.

Xếp đặt lực lượng, tổ chức triển khai có hiệu quả, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2021 và những nhiệm vụ đột xuất được giao. Xếp đặt lực lượng dự phòng trong trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Chính phủ, của lãnh đạo Bộ. Thực hiện tốt cơ chế giám sát Đoàn thanh tra để đảm bảo phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi trường hợp gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong quá trình thanh tra, kiểm tra.

Tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp giữa Thanh tra Bộ có mọi đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ trong việc triển khai công tác thanh tra, kiểm tra. Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành mọi quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống hao phí trong mọi lĩnh vực.

Kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính cho ưa thích có đề nghị thực tiễn nhằm tăng lên chất lượng, hiệu quả mọi cuộc thanh tra, kiểm tra, cũng như chuyên dụng cho cho việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2022 được kịp thời và đúng đối tượng.

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận