xu hướng Trendline

Trendline là gì? Những điều cần biết về Trendline

Trendline là đường xu hướng của thị trường giao dịch, là điều tiên quyết trên hết đối với một trader. Đa phần thì việc trade ngược của thị trường đều được xem là tự sát, trừ rất ít một số trường hợp thành công ra, nhưng thực sự về tỉ lệ này là rất nhỏ…