Trust Markets scam

Trust Markets 2022 – Khung giờ giao dịch Forex tốt nhất trên sàn môi giới

Thị trường Forex là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán tiền tệ và không có khoảng cách về địa lý và biên giới. Nói một cách dễ hiểu hơn là bạn có thể mua bán và trao đổi 2 loại tiền tệ của 2 quốc gia khác nhau trên lãnh thổ quốc gia mà bạn đang sinh sống. Lý do của việc thị trường này hoạt động liên tục là vì khi một trung tâm giao dịch quốc tế nào đó đóng cửa thì sẽ có một trung tâm giao dịch mở cửa ngay thời điểm đó. Sẽ có các thị trường với khung giờ giao dịch trùng nhau nên đây sẽ được xem là khung giờ giao dịch vàng vì thời điểm này là thời điểm khối lượng giao dịch được đẩy lên cao nhất trên sàn giao dịch Trust Markets…