Tick Volume là gì?

Tick Volume là gì? Ưu điểm và nhược điểm của Tick Volume

Mặc dù sẽ có sự khác biệt nhất định về tính chất, tuy nhiên Tick volume vẫn sẽ có thể được sử dụng giống như là chỉ số khối lượng giao dịch thông thường. Các anh em sẽ hoàn toàn có thể áp dụng được các phương pháp phân tích về khối lượng như là phương pháp Wyckoff, và phương pháp VSA đối với Tick volume trong thị trường giao dịch Forex.