Thuật ngữ Hash Rate

Thuật ngữ Hash Rate là gì? Sự quan trọng của Hash Rate

Hash Rate hay còn gọi là tỷ lệ băm – là đơn vị đo lường khả năng giải thuật toán của thiết bị đào Coin, trong đó bao gồm Bitcoin. Một Hash là đầu ra của một hàm băm. Việc đào Bitcoin bao gồm việc giải các thuật toán để xác nhận giao dịch, do đó đòi hỏi phải có thiết bị mạnh, giúp tìm ra hash cần thiết trong khoảng thời gian ngắn nhất. Việc kiểm soát được nhiều hơn 50% Hash Rate trong khai thác cryptocurrency là 1 cách tấn công của các hacker, hay còn gọi là tấn công 51%.