tài khoản TradingView

TradingView là gì? Các loại tài khoản TradingView

TradingView được xem là 1 mạng xã hội dành cho những nhà giao dịch về ngoại hối, các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, hay hợp đồng tương lai… Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể biết được chi tiết về TradingView…