phần mềm blockchain

Nguyên lý đào Bitcoin – phần mềm blockchain của Bitcoin

Như một giải pháp đề bù đắp cho các công việc của các nút trong mạng lưới blockchain bởi những đóng góp khi tham gia giải quyết những vấn đề mang tính toán  học phức tạp nên trong mạng lưới bitcoin có một phần thưởng sẽ được trao cho những  người tham gia giải quyết các vấn đề toán học với từng khối này. Hoạt động vận hành phần mềm blockchain của Bitcoin để nhận về các đồng bitcoin thưởng từ chính mạng  lưới được gọi là hoạt động “khai thác” hay còn gọi là “đào” – nó khá tương đồng với  hoạt động khai thác vàng.