Đồng BTCV

Bitcoin Vault (BTCV) có thật sự thay thế được Bitcoin

Bitcoin Vault được xem là phiên bản toàn diện hơn của Bitcoin. Nó không chỉ kế thừa toàn bộ những ưu điểm Bitcoin mà còn phát triển thêm nhiều tính năng quan trọng là tính minh bạch và sự tự do. BCTV được tạo ra với hy vọng sẽ chính là chìa khóa để giải quyết những yếu điểm mà các đồng coin khác đang gặp phải trong thời gian trước đó