Sở Giao dịch Chứng khoán chỉ được đầu tư vào nhà hàng trong lĩnh vực chứng khoán

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 59/2021/NĐ-CP quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối có Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Theo quy định, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chỉ được đầu tư ra ko kể nhà hàng trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Hình thức và thẩm quyền đầu tư ra ko kể nhà hàng của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, dùng vốn Nhà nước đầu tư vào cung ứng, buôn bán tại nhà hàng và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Doanh thu và chi phí của hai đơn vị trên được quản lý theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn Nhà nước vào nhà hàng và quản lý, dùng vốn, tài sản tại nhà hàng và mọi văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thay thế (trường hợp có).

Trong đấy, doanh thu của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam gồm doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ; doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ; doanh thu và thu nhập từ hoạt động đầu tư vốn vào công ty con.

Chi tiết quy chế quản lý tài chính của công ty con bao gồm vốn điều lệ, huy động vốn và đầu tư vốn ra bên ko kể; đầu tư, xây dựng, chọn sắm tài sản cố định, quản lý tài sản; chi phí của công ty con; phân hối lợi nhuận sau thuế và trích lập mọi quỹ.

Doanh thu của công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam bao gồm: Doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ (doanh thu từ hoạt động niêm yết, doanh thu từ hoạt động giao dịch chứng khoán, doanh thu từ hoạt động giao dịch chứng khoán phái sinh, doanh thu từ hoạt động đấu thầu trái phiếu, doanh thu từ hoạt động đấu giá chứng khoán, doanh thu từ hoạt động chuyển quyền sở hữu chứng khoán ko qua hệ thống giao dịch và doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ khác); doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ (doanh thu từ dịch vụ cung cấp thông tin, doanh thu từ dịch vụ hạ tầng khoa học cho thị trường chứng khoán và doanh thu từ dịch vụ khác); doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác.

Đồng thời, công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam cũng được hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính đối có lãi tiền gửi phát sinh liên quan tới hoạt động đấu giá chứng khoán.

Trong lúc đấy, doanh thu của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam gồm doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ và doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ.

Ko kể doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác theo quy định của pháp luật về quản lý, dùng vốn Nhà nước đầu tư vào cung ứng, buôn bán tại nhà hàng, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam được hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính đối có lãi tiền gửi phát sinh từ hoạt động thanh toán hộ cổ tức, gốc, lãi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, mọi chứng khoán khác và thực hiện quyền chọn chứng khoán.

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá:

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận