Phản Hồi về: Ra coin mới xóa con củ không ai làm gì được sàn cách chơi không công bằng rồi cò…

Trung Nhân
Khách
Trung Nhân
10:05 chiều ・ 06/02/2024

Khi mà sàn nó thích thì cứ delist dần thôi, nhập coin mới cho ae fomo