Phản Hồi về: Ra coin mới xóa con củ không ai làm gì được sàn cách chơi không công bằng rồi cò…

Trần Văn Đức
Khách
Trần Văn Đức
6:06 chiều ・ 06/02/2024

nó đưa mấy con này vào tag giám sát cả năm trời rồi, con nào cũng có sóng pumb cho các ô lỡ đu để về bờ rồi =)) vẫn chửi sàn được 🤣🤣🤣