Phản Hồi về: Ra coin mới xóa con củ không ai làm gì được sàn cách chơi không công bằng rồi cò…

Viet Nguyen
Khách
Viet Nguyen
7:29 sáng ・ 07/02/2024

wow. XMR mà nó dám xóa. ghê thiệt. Công nhận XMR hoạt động kém hiệu quả. Nhưng cũng ko thể vì thế mà xóa. Giờ bớt cũ để vào đu mới chớ kkk