Phản Hồi về: Tính kiếm tí nhân bánh chưng ai ngờ mất cả tết :(( Short thủ ăn tết sau vậy.

Trần Lân
Khách
Trần Lân
10:26 chiều ・ 08/02/2024

Bẩy thế này mà dca gồng thì vốn phải x10 với lệnh