Phản Hồi về: Mình đang tìm hiểu FX, bạn mình giới thiệu sàn Vantage để chơi, qua tìm hiều mìn…

Tuan Huynh
Khách
Tuan Huynh
7:15 chiều ・ 05/02/2024

Đây là Page chia sẻ kiến thức về phân tích kỹ thuật, tư duy đúng về ngành trade, anh em nào quan tâm thì cùng giao lưu và học hỏi nhé: