Phản Hồi về: Lệnh này của mình bị bị thanh lý bắt buộc đóng 2.5133 nhưng biểu đồ nến thấp nhấ…

Nghĩa Lùn
Khách
Nghĩa Lùn
9:51 sáng ・ 09/02/2024

Vì đó là mexc. Nó cắn lệnh:))