Phản Hồi về: Lệnh này của mình bị bị thanh lý bắt buộc đóng 2.5133 nhưng biểu đồ nến thấp nhấ…

Nguyễn Toàn
Khách
Nguyễn Toàn
10:01 sáng ・ 09/02/2024

Mn vẫn futur à. Sao em không được nhỉ