Phản Hồi về: Lệnh này của mình bị bị thanh lý bắt buộc đóng 2.5133 nhưng biểu đồ nến thấp nhấ…

Phuc Xuan
Khách
Phuc Xuan
4:37 chiều ・ 09/02/2024

Thanh lý nó phụ thuộc vào giá hợp lý nữa. Đòn bẩy cao đánh iso lệnh ẩm 40-50% đã bị thanh lý rồi.
Sàn nào cũng vậy thôi, tìm hiểu kỹ hãng vào lệnh