Phản Hồi về: Lệnh này của mình bị bị thanh lý bắt buộc đóng 2.5133 nhưng biểu đồ nến thấp nhấ…

Viet Nguyen
Khách
Viet Nguyen
2:09 chiều ・ 09/02/2024

vậy là ít. qua binance chắc còn nhiều hơn. Phí adl, gọi là phí bảo hiểm. nó luôn thanh lý để bảo vệ sàn khỏi âm tiền khi giá giật mạnh. Nên tìm hiểu kỹ trc khi đầu tư. regard