Phản Hồi về: Đoạn này khi btc tụt thì bị xả chung thôi . Nhưng ít ra ôm coin nào có lí do nó …

Quang Minh
Khách
Quang Minh
7:48 sáng ・ 02/02/2024

Hên xui mà bro lên đc thì lên ko lên đc thì thôi