Phản Hồi về: Gồng đến halving thì x2 được không các bác

Phong Tô
Khách
Phong Tô
9:36 chiều ・ 03/02/2024

con bonk này mà mất đi 3 số 0 thì ko biết bác giàu đến cỡ nào nữa..