Phản Hồi về: Gồng đến halving thì x2 được không các bác

Phong Hoàng
Khách
Phong Hoàng
10:07 chiều ・ 03/02/2024

Mua con gì ko mua đi mua con này, vốn hoá nó to đùng, mua con coin mới có backer đứng sau giá nó chia 3 chia 4 mà múc, ko thì cứ dca con arb và op