Phản Hồi về: Tranh thủ thị trường giảm mình lên binance mua ít cos để tích lũy , mình chỉ chơ…

Đạt
Khách
Đạt
3:47 sáng ・ 03/02/2024

nhìn cái chart ko biết nó đang trend gì hay sao mà mua vào v