Phản Hồi về: Tranh thủ thị trường giảm mình lên binance mua ít cos để tích lũy , mình chỉ chơ…

Hoàng Anh Thiều
Khách
Hoàng Anh Thiều
1:06 chiều ・ 06/02/2024

Trước fomo vào đồng này lắm nè . Đúng lúc biết tới coin. Hình như là mua đồng này đầu tiên. Kkkk