Phản Hồi về: Tranh thủ thị trường giảm mình lên binance mua ít cos để tích lũy , mình chỉ chơ…

Đạt
Khách
Đạt
3:48 sáng ・ 03/02/2024

mua thì chart sóng tăng hãy mua, chứ nó lao đầu xuống mà buy lên thì đúng chỉ có ng mới mới chơi như thế và thường sẽ còn cái nịt