Phản Hồi về: Anh em cho mình hỏi. Mình có acc Binance Mỹ, bây giờ nó ko chi mình log in vào…

Lã Xuân Đan
Khách
Lã Xuân Đan
9:56 chiều ・ 28/01/2024

nếu là người mỹ thì phải sử dụng binance .us chứ .com không dành cho người mỹ