Phản Hồi về: Thuyết âm mưu cho rằng: Khi bạn Long/Short, giá thanh lý là các cột màu ngang đư…

Kiến Minh
Khách
Kiến Minh
10:23 sáng ・ 31/01/2024

Nó sử dụng công nghệ AI để tổng hợp, tính toán quét cho sạch rồi, chơi cờ bạc thì chấp nhận thôi.