Phản Hồi về: Liệu Báo cáo Lạm Phát & dữ liệu Non-Farm có ảnh hưởng tới quyết định hạ Lãi …

Thanh Long
Khách
Thanh Long
9:56 sáng ・ 31/01/2024

Tin này chả có tác dụng gì khi ft cả, vào con nào theo dõi đi lệnh cho hợp xu hướng quét của sàn, ko hợp cắt đổi thế long/short đúng xu hướng thì húp thôi