Phản Hồi về: Mình bị thàng Này Trưởng Phòng Cường nó lừa mất 50$. H vào tk mt5 mất tiền luôn,…

Nguyễn Cường
Khách
Nguyễn Cường
2:31 sáng ・ 31/01/2024

Kinh nghiệm là Ko nên truy cập nhưng file ko đáng tin,nếu truy cập thì dùng 1 dt hoặc máy tính khác