Phản Hồi về: Mình bị thàng Này Trưởng Phòng Cường nó lừa mất 50$. H vào tk mt5 mất tiền luôn,…

Kim Quyên
Khách
Kim Quyên
6:03 chiều ・ 30/01/2024

Hên là có mới có 50$ thoi đó, alpha là sàn trùm scam mà