Phản Hồi về: **VÉN MÀN TÀI CHÍNH – XTB** **Bản chất thật sự của sàn XTB là như thế nào?** X…

Lý Phương Phong
Khách
Lý Phương Phong
6:07 chiều ・ 31/01/2024

Đợt nó nuốt tiền nhà đầu tư nhỏ nhỏ xong bị phốt rồi dập liền