Phản Hồi về: **VÉN MÀN TÀI CHÍNH – XTB** **Bản chất thật sự của sàn XTB là như thế nào?** X…

Trọng Nhân
Khách
Trọng Nhân
9:26 sáng ・ 01/02/2024

tôi lạy các thầy toàn sàn top mà lên bài như đúng rồi, máy sàn scam thì khen ok