Phản Hồi về: A Quyết mà thức thời ko chơi chứng khoán, chuyển sang chơi coin ko khéo top 1 VN…

Doãn Hữu Hưng
Khách
Doãn Hữu Hưng
3:08 chiều ・ 29/01/2024

Coin nó mà úp bô thì gấp 100 lần chứng khoán, sợ anh vào bán cả bambo đi trả nợ.