Đề xuất quy định riêng cho phương thức đặt hàng đặc thù in, đúc, cung ứng tiền

Dự thảo quy định phương thức đặt hàng đặc thù của Ngân hàng Nhà nước đối có mọi cơ sở in, đúc, cung ứng tiền để thực hiện “in tiền giấy, giấy tờ có giá; cung ứng tiền kim loại” vừa được đưa ra lấy ý kiến.

Theo dự thảo, đối tượng áp dụng gồm Ngân hàng Nhà nước; Bộ Tài chính; mọi cơ sở in, đúc, cung ứng tiền là mọi siêu thị, tổ chức, đơn vị hợp pháp, có chức năng “in tiền giấy, giấy tờ có giá; cung ứng tiền kim loại”; mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tới tổ chức thực hiện và cung cấp sản phẩm “in tiền giấy, giấy tờ có giá; cung ứng tiền kim loại”.

Đồng thời, dự thảo nêu rõ, Ngân hàng Nhà nước đặt hàng mọi cơ sở in, đúc, cung ứng tiền để thực hiện “in tiền giấy và mọi giấy tờ có giá; cung ứng tiền kim loại” lúc đáp ứng hai điều kiện.

Thứ nhất, mọi cơ sở in, đúc, cung ứng tiền hợp pháp, có chức năng “in tiền giấy và mọi giấy tờ có giá; cung ứng tiền kim loại”; có đủ năng lực về tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc, trình độ kỹ thuật, kỹ thuật cung ứng, trình độ quản lý và đội ngũ người lao động đáp ứng được mọi đề nghị của việc cung ứng, cung ứng sản phẩm theo hợp đồng đặt hàng. 

Thứ hai, có định mức kinh tế kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Đồng thời, hằng năm, căn cứ đơn giá tối đa sản phẩm cùng loại năm sắp nhất do Bộ Tài chính ban hành, Ngân hàng Nhà nước chủ động xác định đơn giá tạm tính để ký hợp đồng đặt hàng và tạm thanh toán cho mọi cơ sở in, đúc, cung ứng tiền.

Sau lúc dịch vụ “in tiền giấy và mọi giấy tờ có giá; cung ứng tiền kim loại” được thực hiện đặt hàng và hoàn thành, trên cơ sở thẩm định phương án giá và đề xuất của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính ban hành đơn giá tối đa làm căn cứ Ngân hàng Nhà nước quyết định đơn giá cụ thể để thanh, quyết toán có mọi cơ in, đúc, cung ứng tiền theo quy định của pháp luật.

Dự thảo cũng quy định, Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm lựa chọn, quyết định số lượng cơ sở in, đúc, cung ứng tiền đủ điều kiện để đặt hàng “in tiền giấy và mọi giấy tờ có giá; cung ứng tiền kim loại” yêu thích có đề nghị quản lý về tiền tệ và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Trường hợp thực hiện “in tiền giấy và mọi giấy tờ có giá; cung ứng tiền kim loại” ở nước không tính, Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

 
Để đáp ứng nhu cầu tiền mặt cho nền kinh tế và đảm bảo dự trữ an ninh tiền tệ quốc gia, việc ban hành 1 quy định riêng để quy định phương thức đặt hàng đặc thù của Ngân hàng Nhà nước đối có mọi cơ sở in, đúc, cung ứng tiền là hết sức thiết yếu.

Được biết, do ko đáp ứng được điều kiện của Nghị định 32/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công tiêu dùng ngân sách Nhà nước từ nguồn chi thường xuyên nên Ngân hàng Nhà nước cho rằng việc in, đúc, cung ứng tiền của Ngân hàng Nhà nước ko đủ điều kiện để thực hiện theo cơ chế đặt hàng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, để đáp ứng nhu cầu tiền mặt cho nền kinh tế và đảm bảo dự trữ an ninh tiền tệ quốc gia việc ban hành 1 quy định riêng để quy định phương thức đặt hàng đặc thù của Ngân hàng Nhà nước đối có mọi cơ sở in, đúc, cung ứng tiền là hết sức thiết yếu. Hằng năm, căn cứ dự đoán nhu cầu tiền mặt của nền kinh tế, nhu cầu tiền dự trữ phát hành, nhu cầu thay thế tiền ko đủ tiêu chuẩn lưu thông Ngân hàng Nhà nước quyết định cơ cấu, số lượng, giá trị tiền đang lưu hành cần in, đúc, cung ứng thêm.

Trên cơ sở đấy, Ngân hàng Nhà nước thực hiện ký hợp đồng có mọi siêu thị, cơ sở in, đúc, cung ứng tiền để giao thực hiện kế hoạch in, đúc, cung ứng tiền hàng năm. Ví như Ngân hàng Nhà nước ngừng thực hiện in tiền sẽ ảnh hưởng rất lớn tới việc cung ứng tiền mặt, ảnh hưởng nghiêm trọng tới lưu thông tiền tệ và tăng trưởng kinh tế cũng như ko đảm bảo dự trữ an ninh tiền tệ quốc gia.

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận