Agribank đang làm gì trước thềm cổ phần hoá?

Agribank đang sở hữu một nhóm công ty con, trong ấy có Công ty Cho thuê tài chính I (ALC I). Sau hơn 10 năm, nói từ lúc IPO dang dở có con số luỹ kế cả chục nghìn tỷ đồng thì nay, lỗ luỹ kế của ALC I đã và đang giảm một bí quyết thần kỳ xuống 794 tỷ đồng.

THƯƠNG VỤ BÁN CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH I – ALC I

Theo phân tích của một chuyên gia M&A, số lỗ luỹ kế của ALC I giảm, phối hợp có thị trường tàu biển phục hồi mạnh mẽ là những khía cạnh để Agribank chiếm thế thượng phong trong đàm phán bán công ty này. 

Nhớ lại bối cảnh năm 2006 về trước, sản lượng hàng hoá vận chuyển giữa Trung Quốc và châu Âu, Mỹ tăng cao, kéo theo đơn hàng đặt đóng mới tàu tăng khủng khiếp. Thậm chí, năm 2007, hầu hết tàu shipyards (xưởng đóng tàu, ụ tàu) ở Nhật, Hàn, Trung Quốc hay Việt Nam đều kín đơn tới 2012 có mức giá rất hấp dẫn.

Khoảng tháng 8/2008, giá tàu rớt nhanh chưa từng thấy, mức giảm tới 40% – 50%, dẫn tới ngành đóng tàu trong nước suy thoái. Những đổ vỡ Vinashin, Vinalines cùng mọi xưởng đóng tàu rải rác khắp mọi tỉnh duyên hải của Việt Nam phần lớn do tác động bởi cuộc khủng hoảng này.

Hoạ vô đơn chí, những tổ chức rót vốn vào lĩnh vực đóng tàu gồm có mọi ngân hàng, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính bị vạ lây,  trong ấy có ALC I. Đúng thời điểm ấy, ALC I tiến hành IPO, hứa hẹn cuộc đấu mức giá công thì lâm vào thua lỗ, kế hoạch cổ phần hoá bị ngừng lại cho tới tận bây giờ.

Trong hơn 10 năm ấy, ALC I tìm giải pháp phục hồi hoạt động và tập trung thu hồi công nợ. Tới thời điểm này, từ chỗ mọi khoản nợ nên thu cả chục nghìn tỷ đồng thì tính tới đầu tháng 6/2021, số lỗ luỹ kế chỉ còn 794 tỷ đồng.

Theo đại diện Agribank, hiện có một số nhà đầu tư muốn chọn ALC I có kế thừa công nợ. Trường hợp giải quyết dứt điểm thương vụ ALC I, không tính việc thu được món hời, bức tranh tài chính của Agribank sẽ thêm phần cuốn hút, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình IPO vào năm 2022.

SAU 5 NĂM, DỌN DẸP NỢ XẤU ĐẾN ĐÂU?

Hơn 10 năm trước, nhắc tới Agribank, ko ít người chung cảm nhận: ko biết ngân hàng này hoạt động ra sao. Việc tìm hiểu con số lợi nhuận, nợ xấu, trích lập dự phòng… trên con đường minh bạch trở nên thật khó khăn.

Mang Quyết định 254/QĐ-TTg ngày 1/3/2012 giai đoạn 2011 – 2015 và tiếp sau là Quyết định 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 giai đoạn 2016 – 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Agribank đã tự nhận diện mình là ai và đang ở đâu lúc mà tại thời điểm năm 2012, tổng nợ xấu của Agribank lên tới 30 nghìn tỷ đồng, tương ứng 5,8% tổng dư nợ.

 

Lấy mốc 31/12/2012, nợ xấu ngân hàng đang ở mức 5,8%/tổng dư nợ thì chỉ sau 3 năm, vào 2015 đã kéo tụt xuống 2,01%. Năm 2016 giảm còn 1,89% và 2017: 1,54%, giảm 0,47% so có 2015 và giảm 0,35% so có 2016; 2018: 1,6%; 2019: 1,12% và 2020 là 1,7%.

Đây là cội nguồn để ngân hàng từng bước thực hiện đề án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu, theo bí quyết mà giới quan sát nhìn nhận khó có thể hà khắc hơn.

Những khoản chi, từ vận hành hệ thống tới lương thưởng, thu nhập đều bị cắt giảm, áp lực công việc gia tăng, mọi mục tiêu đề ra tại Đề án tái cơ cấu ngân hàng đòi hỏi thực hiện chính sách “thắt lưng buộc bụng”, dẫn tới cả nghìn lao động rời bỏ sang nơi khác. Song song là chính sách đòi nợ “có một ko ai”: bất nói ai quản lý khoản tín dụng chất lượng thấp, muốn thuyên chuyển nội bộ hoặc rời sang nơi khác nên làm rõ trách nhiệm xong rồi mới nói chuyện đi hay ở.

Nhờ vậy, nợ xấu ở Agribank đã hạ thấp sắp như tụt thẳng đứng. Lấy mốc 31/12/2012, nợ xấu ngân hàng đang ở mức 5,8%/tổng dư nợ thì chỉ sau 3 năm, vào 2015 đã kéo tụt xuống 2,01%. Năm 2016 giảm còn 1,89% và 2017: 1,54%, giảm 0,47% so có 2015 và giảm 0,35% so có 2016; 2018: 1,6%; 2019: 1,12% và 2020 là 1,7% (Nguồn: Báo cáo tài chính Agribank qua mọi năm).

Mặc dù giai đoạn 2015 – 2020 nợ xấu có tăng giảm do nhiều nguyên nhân khách quan như thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh cây trồng vật nuôi hay sắp đây nhất là Covid-19; tuy nhiên, nợ xấu ngân hàng vẫn trong khoảng 2%/tổng dư nợ, thấp xa so có trần nợ xấu 3% do Ngân hàng Nhà nước đề nghị.

Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2019 2020  

Tổng tài sản (triệu đồng)

1.001.205

1.151.672

1.281.597

1.451258

1.566.967

 

Lợi nhuận trước thuế

4.212

4.729

7.552

13.621

12.966

 

Lợi nhuận sau thuế

3.388

3.791

6.047

10.902

10.383

 

Vốn điều lệ

29.126

30.355

30.473

30.591

30.710

 

Vốn chủ sở hữu

49.231

53.762

56.707

67.473

71.417

 

ROA %

0,36%

0,35%

0,50%

0,80%

0,69%

 

ROE %

7,05%

7,36%

10,95%

17,56%

14,95%

 

Thuế, phí nộp NSNN

1.359

1.724

1.907

4.511

3.584

 

Trong ấy, thuế TNDN

818

1.042

1.020

3.198

2.388

 

Bảng 1: Mọi chỉ tiêu tài chính giai đoạn 2016 – 2020.  Nguồn: Báo cáo tài chính riêng lẻ mọi năm 2016 – 2020 đã kiểm toán.

“SOI” LÃI DỰ THU

Theo nguyên tắc hạch toán lãi dự thu được quy định tại Thông tư 16/2018/TT-BTC ngày 7/2018 của Bộ Tài chính, chỉ mọi khoản nợ đủ tiêu chuẩn (nhóm 1), mới được hạch toán lãi dự thu.

Trong bảng cân đối kế toán, lãi nên thu bao gồm từ nhiều nguồn; trong ấy, có cả chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán (Trái phiếu Chính phủ) và mọi khoản tiền gửi của ngân hàng tại tổ chức tín dụng khác.

Năm 2020, ở Agribank, lãi nên thu từ cho vay là 8.634 tỷ đồng, chiếm 8,35%/tổng thu lãi từ hoạt động cho vay của ngân hàng; con số này của 2019 là 8,81%, đã giảm 0,46%.

Nói bí quyết khác, đây là lãi nên thu/thu nhập lãi và con số này ở Agribank so có mặt bằng thị trường thì hết sức bình tường. Ví dụ, Vietcombank là ngân hàng có lợi nhuận đứng đầu hệ thống mọi tổ chức tín dụng Việt Nam thì tỷ lệ này cũng là 5,2% trong năm 2019 và 4,25% vào năm 2020.

Còn giả dụ tính tỷ lệ lãi nên thu từ cho vay có khách hàng, chỉ có 0,71% trong 2020 và năm 2019 là 0,76% tổng thu nhập từ lãi.

Lãi nên thu từ cho vay là những khoản vay chưa tới kỳ thu lãi tại ngày kết thúc niên độ kế toán 31/12 hàng năm.

 

Năm 2020, ở Agribank, lãi nên thu từ cho vay là 8.634 tỷ đồng, chiếm 8,35%/tổng thu lãi từ hoạt động cho vay của ngân hàng; con số này của 2019 là 8,81%, đã giảm 0,46%. Đây là lãi nên thu/thu nhập lãi và con số này ở Agribank so có mặt bằng thị trường thì hết sức bình thường.

Việc ngân hàng hạch toán lãi dự thu, lãi nên thu được hiểu là lãi trong kỳ được phân bổ. Ấy là lãi của mọi khoản nợ nhóm 1, đủ điều kiện tính lãi, ko bao gồm nợ cơ cấu hay nợ nhóm 2 trở lên.

Báo cáo tài chính hàng năm của Agribank đều được kiểm toán bởi công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu trong nhóm “big 4”, liên tục mọi năm sắp đây được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán số liệu hoạt động.

Đầu 2020, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo Agribank và mọi ngân hàng giảm lợi nhuận để hỗ trợ khách hàng; đồng thời, tăng cường rà soát trích lập dự phòng rủi ro để tăng “bộ đệm” an toàn trước đại dịch Covid-19.

QUẢN LÝ CHI PHÍ NHƯ THẾ NÀO?

Năm 2020, giả dụ xét về chi phí quản lý bình quân trên số lượng lao động và trên số lượng chi nhánh/phòng giao dịch thì Agribank ở mức thấp nhất so có mọi ngân hàng lớn trên thị trường (Bảng 2).

Một đặc thù ở Agribank là số lượng khách hàng vay hộ, cá nhân có những khoản vay nhỏ lẻ rất lớn, lớn nhất so có bất cứ ngân hàng nào.

Hiện tại, ngân hàng đang quản lý 3,7 triệu khoản vay. Bình quân mỗi cán bộ tín dụng phụ trách 1.000 món/khoản vay trên địa bàn 3 – 4 xã.

Do vậy, Agribank buộc nên xây dựng mô hình tổ vay vốn có con số sắp 70 nghìn tổ. Mỗi lúc ngân hàng có sản phẩm, chủ trương từ Ngân hàng Nhà nước hoặc chính sách mới từ Chính phủ như cho vay đầu tư tàu mọi đánh bắt xa bờ, cho vay tái canh cà phê, cho vay khuyến khích ứng dụng khoa học cao trong nông nghiệp… đều nên tổ chức mọi hội nghị tập huấn ở mọi tổ vay vốn này.

Chỉ tiêu

Agribank

BIDV

VietinBank

Vietcombank

Chi phí quản lý (triệu đồng)

4.515.821

3.219.520

3.026.016

3.511.915

Số lượng lao động

37.509

24.076

22.564

19.518

Số lượng chi nhánh/PGD

2.226

1.096

1.158

589

Chi phí quản lý/lao động

120

134

134

180

Chi phí quản lý/số lượng chi nhánh/PGD

2.029

2.938

2.613

5.963

 

Bảng 2: Tương quan chi phí quản lý của Agribank so có mọi ngân hàng Nguồn: VnEconomy tổng hợp mọi báo cáo tài chính riêng lẻ đã kiểm toán.

Bởi vậy, giả dụ xét quy mô số tuyệt đối, chi phí cho mọi hội nghị phổ biến chính sách hướng dẫn thủ tục, hồ sơ khách hàng, khánh tiết… tại Agribank thường lớn hơn so có một số ngân hàng có tệp khách hàng ở mọi trung tâm kinh tế, vốn có số lượng nhỏ hơn nhiều lần.

 

Agribank đang quản lý 3,7 triệu khoản vay. Bình quân mỗi cán bộ tín dụng phụ trách 1.000 món/khoản vay trên địa bàn 3 – 4 xã. Do vậy, Agribank buộc nên xây dựng mô hình tổ vay vốn có con số sắp 70 nghìn tổ và thường xuyên tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ, hội nghị khách hàng…

Một điểm đáng lưu ý, mặc dù Agribank mang danh là ngân hàng thương mại nhưng nên đảm nhiệm “hai vai”: vừa thực hiện vai trò của một tổ chức tín dụng mang tính chính sách, vừa buôn bán trong môi trường thương mại khó khăn bình đẳng.

Năm 2020, ngân hàng giảm thu nhập 5.100 tỷ đồng do thực hiện miễn, giảm lãi suất. Kéo theo cả năm 2020, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 13.203 tỷ đồng, giảm 731 tỷ đồng, tương ứng giảm 5,25% so có 2019.

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận