Điều hành thu – chi ngân sách nhà nước kịp thời, đảm bảo “mục tiêu kép”

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 57, ngày 15/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước tháng 5, 5 tháng đầu năm, dự đoán 6 tháng đầu năm 2021 và mọi giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2021.

CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA CHỦ ĐỘNG, TÍCH CỰC THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo cho biết từ cuối tháng 4/2021, dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát ảnh hưởng lớn tới hoạt động chế tạo – buôn bán, đời sống của người dân và bắt đầu có tác động tới thu, chi ngân sách nhà nước. 

Trong tháng 5, thu ngân sách nhà nước đạt 98.600 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đạt 49,7% dự toán, tăng 15,2% so có cùng kỳ năm 2020. Chi ngân sách tháng 5 là 125.800 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đạt 34,5% dự toán. Do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách, về tổng thể cân đối ngân sách 5 tháng có thặng dư (thu lớn hơn chi).

Về dự đoán thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng, thu ước đạt 55,5% dự toán, tăng 10,9% so có cùng kỳ năm 2020, xấp xỉ cùng kỳ năm 2019. Trong lúc ấy, chi ngân sách nhà nước 6 tháng ước đạt 43% dự toán. Giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm ước đạt 34,15% kế hoạch (cùng kỳ năm 2020 đạt 34,85% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo tại phiên họp - Ảnh: Quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo tại phiên họp – Ảnh: Quochoi.vn

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đánh giá, trong những tháng đầu năm, điều hành chính sách tài khóa chủ động, tích cực tháo gỡ khó khăn cho nhà hàng, người dân ứng phó có đại dịch Covid-19 có nhiều chính sách gia hạn, miễn nhiều loại thuế, phí. 

5 tháng đầu năm, đã gia hạn 21.000 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất; miễn, giảm 2.460 tỷ đồng thuế, phí, lệ phí, từ ấy giúp doanh nghiệp, người dân giảm bớt khó khăn, tiếp tục duy trì các hoạt động chế tạo buôn bán.

“Chính phủ đã chủ động đảm bảo kinh phí cho các nhiệm vụ chính trị quan trọng và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 như đảm bảo điều kiện thiết yếu chuyên dụng cho cho công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân mọi cấp nhiệm kỳ 2021-2026”, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết.

Tính cả năm 2020, ngân sách nhà nước đã chi 21.100 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo đời sống cho người dân. Không tính ra, ngân sách trung ương đã dành trên 14.500 tỷ đồng để chọn vaccine ngừa Covid-19. 

Bên cạnh nhưng kết quả đạt được, Bộ trưởng cho biết dù tổng thể tiến độ thu ngân sách nhà nước đạt khá, song một số khoản thu đạt thấp, trong ấy thu ngân sách từ hoạt động sắp xếp lại nhà hàng nhà nước hiện rất khó khăn. Số nợ thuế của nhà hàng có xu hướng tăng, bên cạnh ấy còn có tình trạng gian lận, trốn lậu thuế, nhất là quản lý thu thuế đối có mọi hoạt động buôn bán trên môi trường mạng.

Bên cạnh ấy, công tác triển khai phân bổ ngân sách, đề cập cả chi đầu tư và chi thường xuyên của mọi bộ, ngành, địa phương còn chậm. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn so có cùng kỳ, đặc biệt là vốn đầu tư ko kể nước (5 tháng mới đạt 2,97% kế hoạch), chưa tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Dự toán kinh phí năm 2021 đã sắp xếp cho mọi chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và mọi chính sách thuộc 21 chương trình mục tiêu giai đoạn trước tới nay cơ bản chưa thực hiện.

Về tình hình 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng Tài chính đánh giá còn nhiều rủi ro, thách thức, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, năng lực nội tại của nền kinh tế thấp, phụ thuộc vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài cũng như áp lực lạm phát trong nước tăng do chịu ảnh hưởng bởi tình hình quốc tế. Rủi ro về thiên tai, dịch bệnh, đời sống của một bộ phận người dân gặp khó khăn. Nếu ko sớm kiểm soát được tình hình dịch bệnh Covid-19, dự báo sẽ ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh tế và thu, chi ngân sách nhà nước trong thời gian tới.

“Chính phủ xác định giải pháp cho những tháng cuối năm là tiếp tục kiên định thực hiện thắng lợi mục tiêu ‘kép’ – vừa tập trung phòng chống dịch hiệu quả, vừa ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng chế tạo buôn bán, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân”, Bộ trưởng Tài chính nhấn mạnh. 

Tại phiên họp, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép trình Quốc hội xem xét, quyết định việc chuyển nguồn 1.237 tỷ đồng kinh phí phòng chống dịch chưa sử dụng của Bộ Y tế năm 2020 sang năm 2021 để chọn vaccine phòng dịch Covid-19.

Đồng thời, trình chuyển nguồn 14.600 tỷ đồng kinh phí cải cách tiền lương năm 2020 chưa sử dụng sang năm 2021. Thu hồi mọi khoản kinh phí thường xuyên chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai để bổ sung nguồn dự phòng của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương chi phòng chống dịch Covid-19. 

KHẮC PHỤC NHIỀU TỒN TẠI, HẠN CHẾ

Nhận xét về báo cáo của Chính phủ, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội cho rằng công tác đánh giá, dự đoán kết quả thu ngân sách nhà nước còn chưa tích cực, làm cho việc lập dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 chưa sát có thực tế trước những tác động của đại dịch Covid-19. 

Bên cạnh ấy, thu từ cổ phần hóa, sắp xếp lại nhà hàng nhà nước tiếp tục ở mức thấp, nợ đọng thuế tiếp tục tăng cao. 

Ủy ban Tài chính – Ngân sách chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục trong chi ngân sách. 

Thứ nhất, việc triển khai phân bổ ngân sách còn chậm. Tổng số vốn đầu tư chưa phân bổ còn khoảng 12% kế hoạch; dự toán chi thường xuyên còn lại chưa phân bổ của mọi Bộ, cơ quan trung ương khoảng 2.400 tỷ đồng. Đặc biệt, vốn đầu tư tăng trưởng của mọi Chương trình Mặt trận Tổ Quốc đã được Quốc hội phân bổ 16.000 tỷ đồng nhưng tới nay chưa được giao kế hoạch, ko có khả năng giải ngân trong những tháng cuối năm 2021.

Một số nhiệm vụ chi của mọi Bộ, ngành thuộc 21 Chương trình mục tiêu cũng chưa được lồng ghép, rà soát đưa vào nhiệm vụ chi thường xuyên của mọi Bộ, ngành, địa phương, dẫn tới ko có khả năng thực hiện.

Thứ hai, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công rất thấp, nhất là vốn ko kể nước. Ủy ban Tài chính – Ngân sách đề nghị Chính phủ chỉ đạo rút kinh nghiệm, khắc phục những vướng mắc trên; khẩn trương có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, sửa đổi cơ chế, chính sách (trường hợp có) để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Đồng thời, có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nhà hàng, phục hồi nền kinh tế.

Đối có việc sắp xếp nguồn chi ngân sách nhà nước khắc phục ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng việc thực hiện một số chính sách chi ngân sách cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 chưa đạt kết quả như dự kiến. Trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường, đề nghị Chính phủ tiếp tục theo dõi sát sao để kịp thời điều chỉnh hoặc ban hành chính sách mới nhằm tiếp tục hỗ trợ cho nhà hàng và người dân ứng phó có đại dịch Covid-19.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Đinh Văn Nhã trình bày báo cáo tại phiên họp - Ảnh: Quochoi.vn
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Đinh Văn Nhã trình bày báo cáo tại phiên họp – Ảnh: Quochoi.vn

Đồng thời, để có cơ sở điều chỉnh chính sách yêu thích nhằm thực hiện tốt “mục tiêu kép”, đề nghị Chính phủ sớm sơ kết, đánh giá, báo cáo cụ thể có Quốc hội khóa XV tại kỳ họp thứ nhất về kết quả phân bổ, quản lý, tiêu dùng kinh phí cho công tác phòng, chống dịch và mọi gói cứu trợ cho nhà hàng và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Ủy ban Tài chính – Ngân sách cũng đề nghị Chính phủ kiến nghị mọi giải pháp đủ mạnh để tấn công, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới, trong ấy có giải pháp có lộ trình cụ thể về kế hoạch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân để đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả, tạo tiền đề tăng trưởng kinh tế – xã hội.

Ủy ban Tài chính – Ngân sách đề nghị Chính phủ tăng cường công tác dự đoán, bổ sung mọi số liệu ước thực hiện của cả năm và có cảnh báo về mọi khía cạnh tăng, giảm số thu ngân sách nhà nước, mức trần nợ công. 

Từ ấy, có biện pháp điều hành thu – chi ngân sách nhà nước kịp thời, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế và đảm bảo mức trần nợ công theo Nghị quyết của Quốc hội.

Hàng ko gặp khó, Vietjet Air tính marketing thêm vàng bạc đá quý

Vào ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức trực tuyến tới đây (29/6), Hội đồng quản trị Công ty CP Hàng ko Vietjet – Vietjet Air (VJC) trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đấy sửa đổi một số ngành nghề marketing.

Cụ thể, nhằm cải thiện dịch vụ và triển khai một số hoạt động marketing mới ưa thích mang thực tế hoạt động, HĐQT đề xuất bổ sung ngành nghề như bán lẻ đồng hồ, kính mắt, vàng, bạc, đá quý và bán đá quý, đồ trang sức, hàng thủ công mỹ nghệ. Đối mang hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan tới vận tải, ko kể đại lý bán vé máy bay, tàu hoả, tàu thuỷ, ôtô còn bổ sung dịch vụ giao nhận hàng hoá, logistics, thu, phát mọi chứng từ vận tải vận đơn.

HĐQT Vietjet cũng trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch bổ sung thêm 35 ngành nghề như bán buôn thực phẩm, bán buôn đồ uống, buôn vải hàng may mặc, giày dép, bán lẻ lương thực thực phẩm đồ uống thuốc lá thuốc lào trong siêu thị, cửa hàng tiện lợi, trung tâm thương mại và cửa hàng marketing tổng hợp; xuất bản báo, tạp chí, ấn phẩm định kỳ, lập trang thông tin tổng hợp; nhiếp ảnh…

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn, đăng ký ngành nghề marketing cụ thể gồm điều chỉnh, bổ sung ngành nghề chi tiết.

VJC sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh.
VJC sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề marketing.

Kết quả hoạt động marketing trong Quý 1/2021, doanh thu và lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ đạt lần lượt 2.845 tỷ đồng và 110 tỷ đồng. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt lần lượt 4.048 tỷ đồng và 123 tỷ đồng. Số lợi nhuận này tới từ việc Vietjet đầu tư dự án, đầu tư tài chính, lớn mạnh dịch vụ hàng ko, bù đắp cho mọi hoạt động khai thác vận tải hàng ko.

Trong quý 1/2021, Vietjet đã vận chuyển được sắp 3.6 triệu lượt khách trên toàn mạng bay, thực hiện hơn 21 nghìn chuyến bay, vận chuyển hơn 18 nghìn tấn hàng hoá. Nhà hàng dự đoán thị trường quốc tế sẽ khơi sắc lại vào quý 4/2021.

Trong báo cáo về triển vọng công ty, Chứng khoán VnDirect cho rằng, mang dòng tiền 3.708 tỷ đồng từ việc bán cổ phiếu quỹ và chuyển nhượng dự án bất động sản ước tính thu về trong quý 2/2021, thanh khoản và sức khỏe tài chính của VJC sẽ được cải thiện, củng cố vị thế giúp công ty vượt qua thời gian đại dịch và mở rộng quy mô đội bay trong thời gian sắp tới.

Trong trường hợp đường bay quốc tế của Việt Nam được mở lại như dự kiến vào cuối quý 3/2021, kỳ vọng lượng hành khách quốc tế bắt đầu hồi phục từ quý 4/2021 và tăng mạnh trong năm 2022 mang sản lượng hành khách tăng trưởng 58,6% – 135,1% so mang cùng kỳ trong năm 2021-2022, đóng góp phần lớn cho tăng trưởng tổng sản lượng hành khách ở mức 35,4%-22,1% so mang cùng kỳ trong năm 2021-2022. Từ đấy thúc đẩy sự phục hồi đối mang kết quả marketing của VJC từ năm 2022 trở đi.

Diễn biến cổ phiếu Vietjet Air.
Diễn biến cổ phiếu Vietjet Air.

Tuy nhiên, rủi ro mà VJC đang gặp bắt buộc là Covid 19 đang diến biễn phức tạp;  xây dựng hạ tầng hàng ko chậm hơn dự kiến.  Giá nhiên liệu bay cao hơn dự kiến, từ đấy đẩy chi phí vận hàng lên cao hơn. Hiện tại, giá dầu Brent đã tăng 41% lên khoảng 70 USD/thùng nói từ đầu năm 2021 do kinh tế toàn cầu phục hồi. Giá dầu được kỳ vọng sẽ phục hồi trên nền giá mới mang giá dầu Brent trung bình đạt 67/70/73 USD trong năm 2021/2022/2023 lúc nguồn cung dầu ko tăng kịp tốc độ phục hồi nhu cầu dự kiến. Từ đấy, giá nhiên liệu máy bay trung bình ước tính đạt 1,69/1,77/1,84 USD/gallon trong năm 2021/2022/2023.

Bitcoin nhảy lên sắp 41.000 USD sau lúc được “ông trùm” đầu cơ khen ngợi

Giá Bitcoin đã tái lập mốc 40.000 USD vào đêm qua (14/6), sau những phát biểu lạc quan về triển vọng của đồng tiền số lớn nhất thế giới từ tỷ phú, nhà quản lý quỹ đầu cơ nức tiếng Paul Tudor Jones.

“Tôi thích Bitcoin có tư bí quyết một kênh đầu tư giúp đa dạng hoá danh mục. Ai cũng hỏi tôi nên làm gì có Bitcoin. Có một điều mà tôi chắc chắn, ấy là tôi muốn 5% danh mục cho vàng, 5% cho Bitcoin, 5% cho tiền mặt, và 5% cho hàng hoá cơ bản”, ông Tudor Jones nói có hãng tin CNBC.

Trước ấy, giá Bitcoin đã nhận được một cú huých từ tỷ phú Elon Musk, CEO hãng xe điện Tesla, người được xem là cá nhân có sức ảnh hưởng lớn nhất đối có thị trường tiền ảo. Ông Musk nói Tesla có thể lại nhận thanh toán bằng Bitcoin lúc khách hàng tìm xe của hãng, có điều kiện nhiều mỏ đào Bitcoin đạt tỷ lệ dùng năng lượng tái sinh nhất định.

Ông Musk đã khiến cho giá Bitcoin lao dốc chóng mặt trong tháng 5, sau lúc tuyên bố Tesla giới hạn nhận thanh toán bằng Bitcoin vì lo ngại ảnh hưởng môi trường từ việc đào Bitcoin – một hoạt động cực ngốn điện.

Giá Bitcoin lúc hơn 7h sáng nay (15/6) theo giờ Việt Nam đứng ở 40.767 USD, tăng 4,6% so có thời điểm bí quyết ấy 24 tiếng. Hôm Chủ nhật, giá tiền ảo này còn ở dưới mức 35.000 USD. Trong vòng 7 ngày trở lại đây, giá Bitcoin đã tăng sắp 20% – theo dữ liệu từ Coinmarketcap.com.

Trong bối cảnh áp lực lạm phát toàn cầu gia tăng, nhiều nhà đầu tư tổ chức đang dành sự lưu ý lớn đối có Bitcoin, xem tiền ảo này như một kênh lưu trữ giá trị. Sự lưu ý của nhà đầu tư tổ chức là một động lực quan trọng đưa giá Bitcoin lên đỉnh cao mọi thời đại sắp 65.000 USD hồi tháng 4.

Vào đầu năm, ông Tudor Jones tiết lộ có CNBC rằng Bitcoin chiếm khoảng 2% tổng tài sản của ông. Sau ấy, một loạt nhà quản lý quỹ nức tiếng khác ở Phố Wall như Stanley Druckenmiller, Bill Miller và Ray Dalio cũng có những phát biểu công khai ủng hộ Bitcoin.

Nhiều ngân hàng khu vực ở Mỹ như BNY Mellon và State Street đang tìm mọi cách nhằm đưa nhiều dịch vụ tiền ảo đối có khách hàng. Những định chế tài chính lớn như BlackRock, Morgan Stanley và Goldman Sachs cũng đang nghĩ bí quyết làm thế nào để khách hàng có thể đầu tư vào tiền ảo một bí quyết an toàn.

Nhà đầu cơ Paul Tudor Jones - Ảnh: CNBC.
Nhà đầu cơ Paul Tudor Jones – Ảnh: CNBC.

“Đối có tôi, Bitcoin là một bí quyết có nền tảng để bảo vệ tài sản của tôi theo thời gian. Đấy là một tài sản tuyệt vời để đa dạng hoá danh mục”, ông Tudor Jones nói thêm.

Giá Bitcoin ngay tắp lự tăng khoảng 700 USD sau những phát biểu nhà của nhà đầu cơ kỳ cựu, CNBC cho hay.

Tuy nhiên, theo số liệu từ công ty tài sản số CoinShares được hãng tin Reuters trích dẫn, nhiều quỹ và nhiều sản phẩm đầu tư tiền ảo đã chứng kiến sự thoái vốn ròng tuần thứ hai liên tiếp trong tuần trước. Đây được xem là một dấu hiệu cho thấy bước lùi của nhiều nhà đầu tư tổ chức khỏi thị trường tiền số.

Trong tuần kết thúc vào ngày 11/6, thoái vốn ròng khỏi nhiều quỹ và sản phẩm đầu tư tiền ảo là 21 triệu USD. Từ giữa tháng 5 tới nay, lượng vốn ròng chảy khỏi nhiều quỹ và sản phẩm này là 267 triệu USD, chiếm 0,6% tổng tài sản được quản lý.

“Đã cam kết ủng hộ Quỹ Vaccine cần có trách nhiệm thực hiện”

Ông Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội nói mang phóng viên VnEconomy như vậy lúc được biết thông tin số dư tại Quỹ vaccine tính tới 11h ngày 15/6 đạt 4.866 tỷ đồng, vẫn còn một số đơn vị cam kết nhưng chưa chuyển tiền.

Số tiền ủng hộ đã cam kết nhưng chưa chuyển vào tài khoản của Quỹ mà phóng viên VnEconomy cập nhật từ Bộ Tài chính là hơn 2.617,08 tỷ đồng. Tổng số tiền đã đóng góp và cam kết là hơn 7.483 tỷ đồng. Tính tới nay, đã có 293.945 tổ chức, cá nhân đã ủng hộ, đóng góp cho Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19.

Việc có thêm nguồn đóng góp vào Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 sẽ giúp Việt Nam có thêm điều kiện nhập khẩu, nghiên cứu, cung ứng và tiêu dùng vaccine phòng Covid-19 một phương pháp nhiều cho người dân trên cả nước.

Ông Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội đánh giá “Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 tạo ra nguồn lực, đảm bảo chúng ta có được nguồn trang trải cho vaccine, để mọi người dân, đề cập cả người có khả năng chi trả và người dân nghèo đều có khả năng tiếp cận được vaccine, đảm bảo an toàn sức khỏe. Nhờ đấy, Việt Nam sớm mở cửa nền kinh tế”.

 
Hiện Quỹ đã mở 12 tài khoản cho 3 loại tiền VND, USD, EUR tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước và 3 ngân hàng thương mại, để thuận tiện cho những nhà hàng, doanh nhân, mọi tổ chức, cá nhân trong và không tính nước cùng chung tay đẩy lùi đại dịch.

Những đóng góp của những tổ chức, cá nhân sẽ được Bộ Tài chính công khai trên những trang thông tin của Bộ Tài chính hoặc Kho bạc Nhà nước. Việc chi tiêu cũng hết sức chặt chẽ, công khai, minh bạch.  “Số tiền đóng góp và chi tiêu Quỹ được công khai, sẽ khích lệ mọi người chung tay, đồng thời, giám sát và biết được phần tham gia của mình đã được ghi nhận chính xác, gần như chưa”, ông Cường khẳng định.

Bên cạnh việc ủng hộ trực tiếp theo phương pháp thức truyền thống là chuyển khoản, Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 đã áp dụng phương thức nhắn tin và đóng góp trực tuyến thông qua website https://www.quyvacxincovid19.gov.vn.

Website là kênh tương tác trực tuyến mang Quỹ, cho phép mọi người dân, mọi tổ chức trong và không tính nước đóng góp trực tuyến thông qua thẻ tín dụng quốc tế, thẻ ATM, ví điện tử, Internet banking, mobile banking…

Thực hiện quy định tại Thông tư số 41/2021/TT-BTC ngày 2/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý, tiêu dùng và chế độ kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19 Việt Nam, hàng ngày, Quỹ công khai số dư quỹ và danh sách những đơn vị, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ cho Quỹ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và những phương tiện thông tin đại chúng.

 
Ông Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội
Ông Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội
“Những đơn vị đã tuyên bố cam kết ủng hộ Quỹ Vaccine có trách nhiệm trong thực hiện cam kết của mình, bởi việc ủng hộ cho Quỹ ko cần là điều bắt buộc, mà xuất phát từ cái tâm. Vì vậy, sau lúc tuyên bố mà ko thực hiện, rõ ràng xã hội sẽ lên tiếng. Chúng ta chỉ cần thông tin nhiều tới những người đã cam kết, đóng góp. Còn việc thực hiện cam kết hay ko, hãy để họ tự nhận thức về trách nhiệm mang những hành động, lời nói đã tuyên bố”.

#box1623740435799{background-color:#92ce97}

Giá vàng trượt sâu trước cuộc họp của Fed

Giá vàng thế giới đương đầu áp lực giảm lớn trước lúc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài 2 ngày, nhưng giá vàng trong nước tiếp tục “cầm cự” mốc 57 triệu đồng/lượng. Giá USD tự do giảm nhẹ, giá USD ngân hàng giữ ổn định.

Lúc sắp 10h trưa, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 56,55 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 57,1 triệu đồng/lượng (bán ra). So sở hữu sáng qua, giá vàng hôm nay tại nhà hàng này hiện giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều sắm vào nhưng ko thay đổi ở chiều bán ra.

Tại thị trường TP. HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng nhãn hiệu ở mức 56,55 triệu đồng/lượng và 57,15 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả hai đầu giá so sở hữu sáng qua.

So sở hữu giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ hiện đang cao hơn khoảng 5,3 triệu đồng/lượng, bằng sở hữu mức chênh của sáng qua.

Giá những sản phẩm vàng 999,9 khác có nơi giảm, có nơi tăng.

Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá sắm vào là 52,71 triệu đồng/lượng và bán ra là 53,31 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá so sở hữu sáng qua.

Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá 52,6 triệu đồng/lượng và 53,3 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Lúc sắp 10h trưa nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 2,9 USD/oz so sở hữu đóng cửa phiên đêm qua tại New York, còn 1.864 USD/oz. Mức giá này tương đương 51,8 triệu đồng/lượng trường hợp được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại Ngân hàng Vietcombank và chưa tính những chi phí liên quan.

Trong phiên Mỹ đêm qua, giá vàng giảm 11,9 USD/oz, tương đương giảm hơn 0,6%, còn 1.866,9 USD/oz. Tuy nhiên, mức giảm này đã có từ phiên châu Á trước ấy, và giá vàng trong nước đã giảm theo trong sáng qua.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading View.
Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz – Nguồn: Trading View.

Giá vàng đang ở vùng đáy của 1 tháng do tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước lúc Fed bắt đầu cuộc họp ngày 15-16/6.

Bên cạnh ra, vàng đang được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm xuống mức thấp, nhưng lại chịu áp lực giảm do đồng USD tăng cao.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm dưới 1,5%, thấp nhất 3 tháng. Trong lúc ấy, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD giữ ở ngưỡng 90,5 điểm, cao nhất 1 tháng.

Sắp 60% số chuyên gia kinh tế được hãng tin Reuters khảo sát dự đoán Fed sẽ bắt đầu cắt giảm chương trình sắm tài sản trong quý 3 năm nay, cho dù thị trường việc làm của Mỹ còn chưa phục hồi hoàn toàn.

Số liệu sắp đây cho thấy giá tiêu dùng ở Mỹ tăng vọt, và điều này làm lợi cho vàng – kênh đầu tư chống lạm phát hàng đầu. Tuy nhiên, lạm phát tăng mạnh cũng đặt ra khả năng Fed sớm buộc phải thắt chặt chính sách tiền tệ.

Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy 1 thập kỷ, Fed chuẩn bị buộc phải bước vào một cuộc tranh luận gai góc về thời điểm và bí quyết thức để đảo ngược chính sách tiền tệ siêu nới lỏng được triển khai để đưa nền kinh tế ra khỏi khủng hoảng.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.030 đồng (sắm vào) và 23.070 đồng (bán ra), giá sắm ko thay đổi nhưng giá bán giảm 10 đồng so sở hữu sáng qua.

Tại Vietcombank, báo giá USD sáng nay là 22.850 đồng và 23.050 đồng, ko thay đổi so sở hữu hôm qua.

Vàng thế giới tiếp tục lao dốc, trong nước dễ mất mốc 57 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới giảm mạnh ngay lúc vừa mở cửa tuần giao dịch mới tại thị trường châu Á trong sáng nay (14/6), kéo giá vàng miếng trong nước về sát mốc 57 triệu đồng/lượng. USD tự do hồi giá sau mấy ngày giảm mạnh liên tiếp, trong lúc USD ngân hàng ổn định.

Lúc sắp 10h trưa, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 56,6 triệu đồng/lượng (chọn vào) và 57,1 triệu đồng/lượng (bán ra). So sở hữu sáng thứ Bảy, giá vàng hôm nay tại siêu thị này hiện giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều chọn vào và giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại thị trường TP. HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng nhãn hiệu ở mức 56,55 triệu đồng/lượng và 57,15 triệu đồng/lượng, giảm 150.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá so sở hữu cuối tuần.

So sở hữu giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ hiện đang cao hơn khoảng 5,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới liên tục kéo giãn những ngày sắp đây, cho thấy giá vàng trong nước giảm chậm hơn so sở hữu giá vàng quốc tế.

Giá những sản phẩm vàng 999,9 khác giảm phổ biến từ vài chục ngàn tới 100.000 đồng mỗi lượng.

Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá chọn vào là 52,81 triệu đồng/lượng và bán ra là 53,41 triệu đồng/lượng, giảm 20.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá so sở hữu sáng thứ Bảy.

Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá 52,55 triệu đồng/lượng và 53,25 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Lúc sắp 10h trưa nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 12,1 USD/oz so sở hữu đóng cửa phiên ngày thứ Sáu tại New York, tương đương giảm 0,64%, còn 1.866,7 USD/oz. Mức giá này tương đương 51,8 triệu đồng/lượng giả dụ được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại Ngân hàng Vietcombank và chưa tính những chi phí liên quan.

Diễn biến giá vàng thế giới từ đầu năm đến nay. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading View.
Diễn biến giá vàng thế giới từ đầu năm tới nay. Đơn vị: USD/oz – Nguồn: Trading View.

Phiên ngày thứ Sáu, giá vàng đã sụt hơn 20 USD/oz do đồng USD tăng giá. Cả tuần trước, giá vàng giảm 0,7%, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp, sau lúc tăng hơn 7% trong tháng 5 – tháng tăng mạnh nhất của kim loại quý này đề cập từ tháng 10/2020.

Giá vàng thế giới đang ở vùng thấp nhất trong hơn 1 tuần do đồng USD vững giá và tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này. Ko kể ra, tâm lý cho rằng lạm phát tăng mạnh ở Mỹ chỉ là tạm thời cũng làm cho nhu cầu chọn vàng phòng ngừa lạm phát suy yếu.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD sáng nay dao động trên ngưỡng 90,5 điểm, ko có nhiều thay đổi so sở hữu mức chốt của tuần trước. Đây là ngưỡng cao nhất của chỉ số này trong khoảng 1 tuần trở lại đây.

Nhận định về cuộc họp diễn ra vào ngày 15-16/6 của Fed, chiến lược gia Edward Moya thuộc Oanda cho rằng Fed sẽ tiếp tục đưa ra quan điểm “lạm phát chỉ là vấn đề tạm thời”. Tuy nhiên, sự khởi sắc sắp đây của thị trường lao động và số liệu lạm phát “nóng” đặt ra khả năng tuyên bố của Fed sẽ bớt mềm mỏng hơn so sở hữu những lần trước – ông Moya nhận định.

Một tuyên bố bớt mềm mỏng của Fed có thể gây áp lực giảm giá lên vàng. Một số chuyên gia cho rằng giá vàng có thể trượt về 1.850 USD/oz trong ngắn hạn. Dù vậy, trong trung hạn, chính sách tiền tệ tiếp tục nới lỏng của Fed sẽ hỗ trợ cho giá kim loại quý này.

Câu hỏi lớn nhất của những nhà đầu tư vàng lúc này là trong mùa hè năm nay, liệu lạm phát ở Mỹ có tiếp tục leo thang hay lùi về mức mục tiêu 2% của Fed. “Vấn đề là lạm phát sẽ lùi từ 5% về 2% hay dao động ở ngưỡng 3-4%”, chiến lược gia Bart Melek của TD Securities nhấn mạnh.

Trường hợp lạm phát giữ ở mức cao mà Fed vẫn cương quyết giữ chính sách tiền tệ nới lỏng, thì giá vàng sẽ hưởng lợi nhiều, ông Melek nói. “Trọng tâm chính sách hiện nay của Fed là tạo công ăn việc làm hầu hết thay vì kiểm soát lạm phát”, ông nói. Bởi vậy, chuyên gia này nói rằng việc giá vàng gặp khó khăn ở ngưỡng 1.900 USD/oz hiện nay chỉ là một “ổ gà” tạm thời thay vì báo hiệu một xu hướng giảm.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.030 đồng (chọn vào) và 23.080 đồng (bán ra), tăng 20 đồng so sở hữu hôm thứ Bảy. Tuần trước, giá USD tự do sụt 140 đồng.

Tại Vietcombank, báo giá USD sáng nay là 22.850 đồng và 23.050 đồng, tương ứng giá chọn và bán, ko thay đổi so sở hữu hôm thứ Sáu.

Hàng ko Việt “thấp thỏm” chờ ngày bầu trời mở cửa trở lại

Theo tổng hợp số liệu khai thác nhiều chuyến bay do Cục Hàng ko Việt Nam công bố, trong tháng 5/2021, nhiều hãng hàng ko Việt Nam đã khai thác 20.217 chuyến bay, giảm 15% so mang tháng trước, riêng Công ty bay dịch vụ hàng ko Việt Nam (VASCO) giảm tới 51,8%. Trong cả 5 tháng đầu năm, 4/6 hãng đều sụt giảm số chuyến bay so mang cùng kỳ (riêng Vietravel Airlines mới bay thương mại từ đầu năm 2021 nên ko có số liệu  so sánh cùng kỳ).

Hàng không Việt “thấp thỏm” chờ ngày bầu trời mở cửa trở lại - Ảnh 1

HÀNG KHÔNG VIỆT CÓ THỂ CHẬM CHÂN

Trong lúc hầu hết nhiều hãng đều giảm số chuyến bay, Bamboo Airways vẫn tăng 59,1% so mang cùng kỳ (18.341 chuyến bay), “cân hết” sự suy giảm của nhiều hãng còn lại. Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm 2021, Vietnam Airlines đã khai thác 34.056 chuyến bay, giảm 1% so mang cùng kỳ. Mọi hãng còn lại như Vietjet Air, Jetstar Pacific, VASCO lần lượt giảm 6,2%, 14,6% và 6,5% so mang cùng kỳ. Riêng tân binh Vietravel Airlines đã khai thác 1.282 chuyến bay.

Nhiều ý kiến cho rằng, trong năm 2020 Việt Nam làm rất tốt công tác phòng chống dịch Covid, là điểm sáng trong kiểm soát dịch bệnh. Nhờ đấy, ngăn chặn được dịch lây lan trên diện rộng, số ca nhiễm nhỏ trong lúc châu Âu, châu Mỹ và nhiều khu vực khác vẫn “lao đao” vì dịch. Nhưng sang năm 2021, tiến trình tiêm vaccine của Việt Nam chậm hơn nhiều quốc gia khác, ảnh hưởng tới sự hồi phục của nền kinh tế.

Theo đại diện Bộ Y tế, trường hợp suôn sẻ, hết tháng 7 sẽ có đủ lượng vaccine tiêm cho xấp xỉ 10% dân số có chỉ định tiêm chủng. Như vậy, còn rất lâu mới có đủ vaccine cho đại đa số dân chúng, để nền kinh tế có thể trở lại trạng thái bình thường.

Còn theo đánh giá của Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt (VCSC), mang tốc độ tiêm chủng vaccine còn chậm tại Việt Nam, Chính phủ sẽ vẫn thận trọng trong việc nối lại nhiều chuyến bay quốc tế. Trước đấy, Cục Hàng ko Việt Nam từng có đề xuất triển khai nhiều chuyến bay thường lệ chở khách vào Việt Nam có bí quyết ly sau lúc nhập cảnh, dự kiến triển khai từ tháng 7/2021 và thực hiện đồng thời mang nhiều chuyến bay trọn gói chở công dân Việt Nam về nước. Tuy nhiên, mang sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19 sắp đây tại Việt Nam, nhóm nghiên cứu của VCSC cho rằng, nhiều chuyến bay thương mại quốc tế sẽ ko được nối lại cho tới quý 4/2021.

Theo đấy, VCSC dự đoán lượng hành khách quốc tế của Vietnam Airlines chỉ đạt 21% mức trước dịch Covid-19 vào năm 2021 sau đấy tăng dần lên mức 67%, 77% và 87% vào nhiều năm 2022-2024, thấp hơn đáng nói so mang dự đoán trước đây.

Về mảng marketing vận chuyển quốc tế, VCSC cũng kéo dài lộ trình phục hồi của Vietnam Airlines, do năng lực tăng giá vé khá yếu trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng cao. Bởi Vietnam Airlines ko thể chuyển hoàn toàn tác động của chi phí nhiên liệu tăng lên giá vé máy bay, do sự khó khăn trong lĩnh vực hàng ko của Việt Nam ngày càng gay gắt, lúc Bamboo Airways mở rộng đội bay cùng mang Viettravel Airlines mới gia nhập thị trường.

Dù vậy, nhiều chuyên gia đều lạc quan lúc Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 vừa chính thức ra mắt là tín hiệu rất tích cực, huy động tổng hợp mọi nguồn lực, cùng sự đồng lòng của Chính phủ, công ty, người dân, để Việt Nam có vaccine sớm nhất, nhiều nhất có thể, tiêm miễn phí cho toàn dân, sớm phục hồi kinh tế, hỗ trợ  hàng ko cất cánh.

MỞ ĐƯỜNG BAY THẲNG ĐẾN MỸ, CÒN NHIỀU HOÀI NGHI?

Mặc dù còn nhiều khó khăn chực chờ, nhưng nhiều hãng luôn chuẩn bị tâm thế sẵn sàng nối lại đường bay quốc tế lúc được Chính phủ cho phép. Giữa mùa dịch Covid-19, Bamboo Airways vừa được cấp slot bay (lượt cất, hạ cánh) thẳng tới sân bay quốc tế San Francisco và sân bay quốc tế Los Angeles, bang California, Mỹ, bắt đầu từ 1/9 tới đây. Bamboo Airways cũng đang tiếp tục tuyển dụng nhiều vị trí quan trọng khác tại Văn phòng đại diện của Bamboo Airways tại Mỹ, hoàn thiện công tác chuẩn bị để bay thẳng tới Mỹ. Mọi công tác chuẩn bị, xúc tiến khai thác đường bay thẳng kết nối Việt – Mỹ của hãng, đang được gấp rút đẩy nhanh, bước đầu thông qua nhiều chuyến bay thẳng charter từ cuối tháng 6, đầu tháng 7/2021, tiến tới bay thẳng thường lệ ngay sau lúc Chính phủ cho phép mở lại nhiều đường bay thương mại thường lệ quốc tế.

 
VCSC dự đoán lượng hành khách quốc tế của Vietnam Airlines chỉ đạt 21% mức trước dịch Covid-19 vào năm 2021 sau đấy tăng dần lên mức 67%, 77% và 87% vào nhiều năm 2022-2024, thấp hơn đáng nói so mang dự đoán trước đây.

Tuy nhiên, thông tin này cũng ghi nhận nhiều ý kiến trái chiều. Theo PGS.TS. Nguyễn Thiện Tống, việc bay thẳng tới Mỹ được cho phép, nhưng bay được ko lại là một chuyện khác. “Tôi cho rằng Vietnam Airlines là hãng bay có khả năng nhất trong mọi nhiều hãng bay, nhưng tới nay, Vietnam Airlines đang cân nhắc vấn đề lãi lỗ, tính toán gom đủ khách để bay thẳng. Hoặc có thêm một điểm giới hạn để nhận thêm hành khách, mới đủ chi phí. Vietnam Airlines là kỳ cựu, còn cân nhắc ngược xuôi, tôi nghĩ Bamboo nói cho vui vậy thôi. Ví như có làm, chắc chắn lỗ”, ông Tống bày tỏ quan điểm.

 “Trước đây, lúc ko có dịch, Vietnam Airlines đã bắt buộc cân nhắc nhiều về nhu cầu bay thẳng mang giá đắt hơn. Hiện nay, đang giai đoạn dịch, số lượng hành khách đủ điều kiện, có nhu cầu bay lại càng thưa thớt hơn”, ông Nguyễn Thiện Tống phân tích.

Sở hữu hãng hàng ko quốc gia Vietnam Airlines, hãng vừa chính thức được nhà chức trách Hoa Kỳ cấp phép thực hiện 12 chuyến bay chở công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ về nước trong năm 2021, bắt đầu vào ngày 22/6. “Mọi chuyến bay theo hình thức thuê chuyến là bước đệm, để hãng thử nghiệm, đánh giá và chuẩn bị cho kế hoạch khai thác thường lệ đường bay giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong tương lai sau lúc dịch Covid-19 được kiểm soát và nhu cầu thị trường chuyển biến tích cực”, đại diện Vietnam Airlines kỳ vọng.

TÍCH CỰC THỬ NGHIỆM HỘ CHIẾU VACCCINE

Theo ông Willie Walsh, Tổng Giám đốc Hiệp hội Vận tải hàng ko quốc tế (IATA), nhiều quốc gia châu Âu đang thực hiện nhiều bước để mở lại biên giới. Đề cập từ ngày 7/6, Tây Ban Nha đã mở cửa biên giới cho hầu hết khách du lịch đã được tiêm chủng từ khắp nơi trên thế giới và cho phép du khách Liên minh châu Âu nhập cảnh vào nước này mang kết quả xét nghiệm âm tính. Hơn nữa, hành khách tới từ nhiều quốc gia có “rủi ro thấp” có thể nhập cảnh mà ko có bất kỳ hạn chế nào. Từ ngày 9/6, Pháp mở cửa cho khách du lịch tiêm chủng từ mọi, trừ những quốc gia được đánh giá là “có nguy cơ cao”…

 
Ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines
Ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines
“Vietnam Airlines trở nên hãng hàng ko tiên phong tại Việt Nam thử nghiệm IATA Travel Pass, tạo ra một bước tiến lớn cho hành khách của hàng và cho ngành hàng ko nước nhà. Giải pháp hộ chiếu sức khỏe điện tử như IATA Travel Pass nên được nhiều chính phủ cho phép và công nhận nhiều, giúp nhanh chóng khôi phục vận tải hành khách quốc tế thường lệ. Mục tiêu quan trọng nhất là khôi phục niềm tin của hành khách lúc đi máy bay và đảm bảo trải nghiệm du lịch an toàn và liền mạch cho mọi mọi người”.

Để nhiều chính phủ tự tin mở cửa biên giới, IATA đã tung ra IATA Travel Pass, ứng dụng chứng nhận sức khỏe đang được 38 hãng hàng ko trên thế giới thử nghiệm như Qatar Airways, Singapore Airlines, Royal Brunei Airlines… IATA Travel Pass tích hợp giải pháp số hàng đầu như du lịch ko tiếp xúc, dữ liệu sinh trắc học, chứng nhận sức khoẻ điện tử như kết quả xét nghiệm, tiêm vaccine Covid-19, đặc biệt thuận tiện và hiệu quả lúc có thể thay thế cho nhiều loại thủ tục bằng giấy tờ hiện nay. Đây là ứng dụng an toàn, đảm bảo thông tin nhất quán giữa nhiều bên gồm chính phủ, cơ sở xét nghiệm, hãng hàng ko và hành khách.

Tại Việt Nam, Vietnam Airlines là hãng hàng ko thứ 1 tại Việt Nam ký thỏa thuận mang IATA để thử nghiệm ứng dụng hộ chiếu sức khoẻ điện tử IATA Travel Pass. IATA sẽ hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ mang Vietnam Airlines xuyên suốt quá trình chạy thử nghiệm. Theo đấy, trước lúc khởi hành, hành khách bắt buộc đặt lịch và tới xét nghiệm hoặc tiêm chủng vaccine Covid-19 tại cơ sở được chỉ định bởi chính phủ nước sở tại mà đã được đăng kí mang IATA, sau đấy, chia sẻ kết quả điện tử và xác nhận tình trạng bay mang hãng hàng ko trước lúc bắt đầu hành trình.

Bắt kịp hộ chiếu vaccine, Vietjet là hãng hàng ko thứ hai thử nghiệm IATA Travel Pass. Ông Đinh Việt Phương, Giám đốc Điều hành Vietjet cho biết “đội ngũ nhân viên IATA Travel Pass đã và đang hợp tác chặt chẽ mang Vietjet – một thành viên của IATA, nhiều cơ quan hữu quan của Việt Nam, cũng như nhiều thành viên khác của hiệp hội cùng mang chính phủ nhiều nước để đảm bảo IATA Travel Pass có thể hỗ trợ và tạo điều kiện cho hoạt động du lịch quốc tế được an toàn”.

Mở “cao tốc” trong thanh toán liên ngân hàng

Để tạo một chuẩn chung, đảm bảo đồng nhất về thanh toán bằng mã QR, mang tới trải nghiệm thanh toán số tốt nhất cho khách hàng, dự kiến ngày 15/6, Công ty Cổ phần thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) cùng 14 ngân hàng thành viên chính thức công bố nhận diện nhãn hàng VietQR và Dịch vụ Chuyển tiền nhanh Napas247 bằng mã QR.

ĐĂNG NHẬP GIÃN CÁCH TRÁNH COVID – 19

Theo đại diện Napas, thanh toán bằng mã QR được đánh giá là kênh giao dịch tiện lợi, thao tác đơn giản, hạn chế chuyển nhầm trong quá trình nhập thông tin theo phương thức chuyển tiền truyền thống.

Mang phương thức thanh toán mới này, khách hàng được trải nghiệm chuyển tiền và nhiều tiện ích thanh toán mới an toàn, nhanh chóng và chính xác. Dịch vụ này rất thích hợp cho những giao dịch nhỏ lẻ, giúp tiết kiệm thời gian. Đặc biệt là, hạn chế tiếp xúc sắp và lây lan dịch bệnh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Chia sẻ mang phóng viên VnEconomy, ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng giám đốc Napas bày tỏ: Thực tế hiện nay, mã QR trên thị trường chưa có sự thống nhất. Chính vì vậy, sự ra mắt VietQR tạo ra nhãn hàng nhận diện chung, thống nhất đối mang nhiều ngân hàng trong mạng lưới Napas.

“Mã QR tự động điền thông tin lúc khách hàng thanh toán, ko nên thao tác nhiều bước, thay vì nhập 5 – 6 trường thông tin bằng tay thủ công như trước đây thì bây giờ chỉ hơ qua điện thoại là đăng nhập”, ông Hùng cho biết về sự khác biệt. 

Theo ông, mỗi khách hàng có thể thực hiện khởi tạo mã QR cá nhân tại ứng dụng thanh toán mobile banking của nhiều ngân hàng hoặc tại website Vietqr.net.

 
Theo báo cáo của GlobalWebIndex, có tới 96,6% dân số từ độ tuổi 16 tới 64 tuổi, tương đương 63,8 triệu người có tiêu dùng điện thoại tuyệt vời. Tuy nhiên, chỉ 45,6% số người này đã từng tiêu dùng tính năng quét mã QR. Như vậy, hơn 34,7 triệu người chưa từng tiêu dùng tính năng hữu ích này.

Mã VietQR có thể được in đặt tại quầy thanh toán, hoặc gắn trên website, facebook, trang bán hàng online hoặc trên bất cứ ấn phẩm marketing nào để thao tác chuyển khoản mọi lúc, mọi nơi.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp, những giao dịch cá nhân bán hàng online buộc nên tiêu dùng dịch vụ shiper, đơn vị buôn bán hộ gia đình, tiểu thương có thể dễ dàng tạo mã VietQR để khách hàng thực hiện quét mã chuyển tiền thông qua ứng dụng thanh toán của ngân hàng hoặc tại website tạo mã VietQR của Napas.

Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng giám đốc Napas cho biết thêm, chỉ sau 3 tháng triển khai, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn vì dịch nhưng tiện ích này đã được 14/51 ngân hàng trong mạng lưới hưởng ứng, nhanh chóng chỉnh sửa ứng dụng mobile banking để tiêu dùng tính năng mới “chuyển tiền bằng mã QR”. Kỳ vọng tới cuối năm 2021, chậm nhất vào quý 1/2021, 90% nhiều ngân hàng còn lại trong mạng lưới sẽ tham gia liên kết.

MỞ  “CAO TỐC” TRONG THANH TOÁN LIÊN NGÂN HÀNG

Phương thức thanh toán này cho phép khách hàng chuyển tiền từ tài khoản của mình tới tài khoản tại một ngân hàng khác trong mạng lưới của Napas theo phương thức chuyển tiền nhanh 24/7, thực hiện theo thời gian thức, 24 giờ trên/ngày, 7 ngày/tuần.

 
Tiêu dùng mã QR, chỉ cần 1 lần quét trong vài giây, khách hàng đã có thể thanh toán mỗi giao dịch lên tới 500 triệu đồng, mở bung “cao tốc” trong thanh toán liên ngân hàng.

Ông Nguyễn Đăng Hùng cho biết, sắp đây, Napas đã nâng hạn mức thanh toán mỗi giao dịch liên ngân hàng lên 500 triệu đồng; trong lúc trước đấy, tối đa là 300 triệu đồng.

Chẳng hạn, ví như khoản tiền lớn hơn 300 triệu đồng, khách hàng sẽ nên tách thành hai giao dịch thì nay, chỉ mang một giao dịch chuyển khoản, số tiền lên tới 500 triệu đồng. Tuy nhiên, mỗi ngân hàng có một chính sách riêng, khẩu vị quản lý rủi ro riêng, sẽ chủ động thiết lập hạn mức tối đa nhằm đảm bảo an toàn cho giao dịch trực tuyến. 

Bí quyết đây nhiều năm, nhiều ngân hàng chuyển tiền dịch vụ thanh toán điện tử qua Banknetvn tương đối nhiều, thậm chí vài tỷ đồng. Nhưng về sau, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước siết chặt hơn, lúc chuyển từ 500 triệu đồng trở lên nên bắt buộc qua Hệ thống thanh toán điện tử Liên ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước (IBPS).

Tháng 3 vừa qua, (NAPAS) và Công ty Chuyển mạch Thái Lan (NITMX) cũng vừa chính thức công bố hoàn thành việc kết nối thanh toán bán lẻ tiêu dùng mã QR code giữa Việt Nam và Thái Lan, thúc đẩy thương mại, đầu tư, du lịch song phương cũng như việc tăng cường tiêu dùng đồng nội tệ trong thanh toán giữa Việt Nam và Thái Lan.

“Sau mọi những phấn đấu này, chúng tôi kỳ vọng thanh toán trực tuyến, thanh toán xuyên biên giới sẽ bùng nổ hơn”, ông Nguyễn Đăng Hùng kỳ vọng. 

Tỷ giá USD/VND liên ngân hàng tăng nhẹ trở lại

So có cùng kỳ năm ngoái, chỉ số CPI tháng 5 của Mỹ tăng 5%, mức tăng cao nhất trong sắp 13 năm; lạm phát cơ bản tăng 3,8%. Cả 2 chỉ số này đều cao hơn so có mức kỳ vọng lần lượt là 4,7% và 3,5%.

Mặc dù vậy, thị trường ko có nhiều phản ứng, tâm lý tích cực vẫn được duy trì. Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ giảm khoảng 10 điểm cơ bản ở kỳ hạn 10-30 năm, giá vàng cũng giảm 0,74% xuống 1.877 USD/oz cho thấy thị trường tin vào tuyên bố lạm phát chỉ là tạm thời của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Theo ấy, chỉ số DXY đi ngang ở mức 90 điểm.

Tại thị trường trong nước, như VnEconomy đã đưa, Ngân hàng Nhà nước đã có công bố giảm giá chọn vào đồng USD. Theo ấy, đề cập từ 8/6/2021, giá USD chọn vào được hạ 150 VND, còn 22.975 VND.

Đây tiếp tục là động thái điều chỉnh phương thức chọn vào ngoại tệ của nhà điều hành, sau những biện pháp cắt giảm giá chọn 50 VND tại ngày 24/11/2020 có phương thức chọn giao ngay, chuyển từ chọn giao ngay sang chọn kỳ hạn 6 tháng và giảm tần suất giao dịch.

Tỷ giá USD/VND liền có phản ứng trên những thị trường. Cụ thể, giá USD niêm yết của những ngân hàng thương mại giảm 50 VND chiều chọn vào và giảm 80 VND chiều bán ra, xuống mức 22.820/23.050 VND. Trên thị trường tự do cũng giảm 125 VND chiều chọn vào và 135 VND chiều bán ra, xuống mức 23.030/23.080 VND. Nhìn chung, từ đầu năm tới nay, đồng VND đã tăng 0,57% so có đồng USD.

Tỷ giá một số đồng tiền so với USD từ 1/2021
Tỷ giá một số đồng tiền so có USD từ 1/2021

Tại chi tiết liên quan, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 2,7 tỷ USD trong tháng 5/2021, lũy kế nhập siêu 470 triệu USD trong 5 tháng đầu năm 2021 – kém thuận lợi hơn so có mức xuất siêu 3,87 tỷ USD của cùng kỳ 2020.

Dự đoán trong thời gian tới, Công ty Chứng khoán SSI cho rằng, dòng vốn đầu tư FDI và kiều hối vẫn khả quan nên cung cầu ngoại tệ trong nước khá cân bằng. Đồng USD vẫn đang duy trì ở vùng thấp trên thị trường quốc tế nên tỷ giá USD/VND sẽ giữ xu hướng đi ngang trong ngắn hạn.

Thực tế cũng cho thấy, sau lúc giảm sâu trong tuần trước, sang tới ngày hôm qua tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng đã tăng trở lại 7 VND, bật lên mức 22.952 VND/USD. Tỷ giá trên thị trường tự do giới hạn lại đà giảm và giữ nguyên ở cả hai chiều chọn và bán.

Cũng trong phiên giao dịch hôm qua, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND tăng 0,01 – 0,03 điểm phần trăm ở những kỳ hạn ngắn trong lúc giảm nhẹ 0,01 điểm phần trăm ở những kỳ hạn 2W và 1M so có phiên cuối tuần trước. Mọi mức lãi suất giao dịch ở qua đêm 1,04%; 1 tuần 1,23%; 2 tuần 1,32% và 1 tuần 1,52%.

Trái lại, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng USD hầu như ko thay đổi, giao dịch tại qua đêm 0,15%; 1 tuần 0,18%; 2 tuần 0,23%, 1 tháng 0,33%.

Lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp tăng ở hầu hết những kỳ hạn ngoại trừ giảm nhẹ ở kỳ hạn 3 năm. Giao dịch tại 3 năm 0,87%; 5 năm 1,09%; 7 năm 1,33%; 10 năm 2,19%; 15 năm 2,47%.

Ồ ạt tăng vốn có “dội ngược” lại cổ phiếu ngân hàng?

Diễn biến phiên giao dịch hôm nay (14/6) ko quá bất ngờ lúc dòng tiền chính thức suy yếu ở nhóm ngân hàng, có dấu hiệu xả rõ rệt và chuyển sự lưu ý sang nhóm chứng khoán. Chỉ số nhóm Ngân hàng đã giảm 4,46 điểm, độ rộng nghiêng về 14 mã giảm giá, 1 mã đứng giá và 4 mã tăng giá.

Một số mã tăng nóng suốt thời gian qua nhờ câu chuyện tăng vốn, bán công ty con, bán cổ phần như VPB đã bắt buộc quay đầu giảm 1,12%, thanh khoản 35 triệu cổ phiếu sở hữu giá trị 2.479 tỷ đồng; CTG giảm 0,76% thanh khoản cũng thấp hơn sở hữu 14 triệu cổ phiếu được khớp; SHB giảm 2%; LPB giảm 1,76%; VIB giảm 1,715; MBB giảm 0,25%; HDB giảm 1,02%…

Chỉ qua một phiên chưa thể khẳng định dòng tiền chắc chắn sẽ rời bỏ ngân hàng nhưng điều này cho thấy sức hấp dẫn của nhóm vốn hoá lớn nhất thị trường giảm đi trong tương quan so sánh sở hữu chứng khoán, bất động sản, vật liệu xây dựng…

Chỉ số giá cổ phiếu ngân hàng đã tăng 34,4% từ đầu năm và tăng nóng suốt một tháng trở lại đây, có mã tăng gấp đôi trong vòng một tháng kỳ vọng từ việc phát hành tăng vốn và lợi nhuận tăng trưởng năm 2021. Tuy nhiên, triển vọng tích cực trên sắp như đã phản ánh sắp hết vào giá. Thời điểm hiện tại chính là những lo ngại của nhà đầu tư về rủi ro pha loãng mọi chỉ số định giá sau lúc ngân hàng phát hành tăng vốn thành công.

Theo dữ liệu từ FiinPro, lợi nhuận của ngành ngân hàng tăng trưởng rất tốt bất chấp Covid-19. Tổng thu nhập hoạt động quý 1/2021 tăng 28,4% so với cùng kỳ năm trước mặc dù có giảm nhẹ 1,2% so với quý 4/2020 nhờ tăng trưởng cả thu nhập lãi thuần và thu nhập dịch vụ (thanh toán và bán chéo bảo hiểm). Nợ xấu (NPL) và Nợ cần chú ý (SML) bắt đầu tăng so với quý trước và hiện ở mức tương ứng 1,41% và 1,12% vào cuối quý 1/2020.

Ồ ạt tăng vốn có “dội ngược” lại cổ phiếu ngân hàng? - Ảnh 1

Vấn đề là tín dụng cá nhân, thường là nguồn thu tín dụng lớn và đóng góp lớn vào NIM của mọi ngân hàng trong thời gian qua, đã có dấu hiệu chững lại và chỉ ngang bằng với tín dụng doanh nghiệp.

Định giá cổ phiếu nhóm này cũng ko còn hấp dẫn so sở hữu triển vọng lợi nhuận năm 2021. “Cổ phiếu ngân hàng nói chung 34,4% từ đầu năm 2021 và nhiều cổ phiếu đã tăng gấp đôi trên nền dự báo tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 23,8% trong năm 2021. Với mặt bằng giá này, cổ phiếu ngân hàng đang được định giá ở mức 2,5x, giá trị sổ sách và 17,1x lợi nhuận dự báo cả năm 2021. Nhà đầu tư cần cân nhắc đánh giá triển vọng của cả năm 2022 lúc xem xét cơ hội đầu tư dài hạn nhóm cổ phiếu này”, FiinPro khuyến cáo.

Hơn thế, yếu tố phát hành cổ phiếu một mặt có tác động rất tích cực ở góc độ cải thiện năng lực vốn của ngân hàng, đáp ứng mọi tiêu chuẩn và quy định về quản trị rủi ro, nhưng điều này cũng tạo nên rủi ro pha loãng mọi chỉ số định giá và đo ấy, nhà đầu tư nên đánh giá từng cổ phiếu riêng lẻ trong xem xét này.

Cụ thể, trong tổng số 102,6 nghìn tỷ đồng giá trị phát hành vốn mới (bao gồm đã thực hiện và dự kiến thực hiện trong năm 2021) của toàn bộ công ty niêm yết thì mọi ngân hàng chiếm 21,4% và lên tới 22 nghìn tỷ đồng. Nếu tính cả hình thức phát hành chia tách, thì tổng khối lượng cổ phiếu lưu hành bình quân năm 2021 của mọi ngân hàng dự kiến tăng 17,6% so với năm 2020. Đây là lý do khiến EPS của mọi Ngân hàng ước tăng 4,6% trong năm nay dù lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng 23,8%.

Dựa trên kế hoạch lợi nhuận và phát hành cổ phần của mọi ngân hàng cho năm 2021, P/B tương lai năm 2021 của khối ngân hàng là 2,0x, thấp hơn so với mức hiện tại (2,6x).

Ồ ạt tăng vốn có “dội ngược” lại cổ phiếu ngân hàng? - Ảnh 2

Còn nhìn xa hơn 2022 thì mọi ngân hàng và giới phân tích vẫn duy trì dự báo tăng trưởng cao với lợi nhuận sau thuế ở mức 33,8% của 12 ngân hàng được giới phân tích dự báo trong hai tháng gần đây. 

Tuy vậy thì câu chuyện tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng có độ tin cậy thấp hơn so với khối phi tài chính do khả năng thay đổi của mọi quy định pháp lý liên quan đến trích lập dự phòng, độ nhạy cao hơn với mọi yếu tố vĩ mô như mặt bằng lãi suất, và khả năng tiếp tục duy trì tăng trưởng lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ nhất là bán chéo bảo hiểm sẽ là yếu tố quan trọng để nhà đầu tư cần theo dõi và đánh giá ảnh hưởng đến tâm lý thị trường nói chung và đến mọi chỉ số nền tảng này của thị trường.

SK Group đã chi hơn 267 tỷ tăng tỷ lệ nắm giữ tại IMP lên 29,22%

Theo đấy, SK Investment Vina III (thuộc SK Group) vừa nhận chuyển nhượng 3.458.566 cổ phiếu, chiếm 5,18% vốn tại IMP, sau giao dịch số cổ phiếu quỹ này nắm giữ tăng lên 19.481.543 cổ phiếu, chiếm 29,22%. Giao dịch được thực hiện thoả thuận vào ngày 10/6.

Theo dữ liệu trên HOSE, SK Investment Vina III đã chi ra sắp 267,7 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu nói trên. Còn giá hiện tại của cổ phiếu IMP là 76.000 đồng/cổ phiếu cao nhất trong 1 năm qua.

Trước đấy, Nghị quyết HĐQT Imexpharm đã thông qua việc miễn chào tậu công khai cho SK Investment Vina III để nâng tỷ lệ sở hữu từ 24,02% lên 29,2% và bên chuyển nhượng cổ phiếu IMP cho quỹ thuộc SK Group là 2 quỹ thành viên VOF Investment Limited và Vietnam Ventures Limited thuộc quản lý của VinaCapital. Như vậy, sau giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu, room ngoại tại Imexpharm vẫn ko thay đổi là 49% vốn điều lệ.

Tính tới thời điểm hiện tại, SK Investment Vina III đang là cổ đông lớn nhất mang 19,5 triệu cổ phiếu, tương đương 29,22%. Tiếp tới là Tổng Công ty dược Việt Nam – Vinapharm sở hữu sắp 14,7 triệu cổ phiếu, ứng mang 22,03% vốn và quỹ ngoại tới từ Thụy Sĩ – KWE Beteiligungen AG đang nắm giữ hơn 10 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu 15%.

Được biết, IMP thông báo ngày 24/6 là ngày danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Như vậy, mang sắp 19,5 triệu cổ phiếu đang sở hữu, SK Investment Vina III dự kiến thu về 29,25 tỷ đồng.

Gần đây, VCSC đã có khuyến nghị “khả quan” dành cho IMP mang giá mục tiêu 80.300 đồng/cổ phiếu tương ứng mang tổng mức sinh lời dự phóng 15%, bao gồm lợi suất cổ tức 2%, dựa theo giá đóng cửa phiên hôm nay (10/6) và doanh thu và lợi nhuận trước thuế 5 tháng năm 2021 đều hoàn thành 30% dự đoán cả năm của VCSC.

Cụ thể: trong tháng 5/2021, IMP ghi nhận doanh thu tăng 22% so mang cùng kỳ đạt 101 tỷ đồng, trong lúc lợi nhuận trước thuế tăng 37% đạt 21 tỷ đồng. VCSC cho rằng những kết quả tích cực này phần nào do hiệu ứng cơ sở thấp trong tháng 5/2020 do tác động tiêu cực của dịch COVID-19 tới lưu lượng khách hàng tới nhà thuốc và bệnh viện.

Luỹ kế 5 tháng năm 2021, doanh thu tăng 11% so mang cùng kỳ đạt 502 tỷ đồng, trong lúc lợi nhuận trước thuế tăng mạnh 26% so mang cùng kỳ đạt 98 tỷ đồng. Cũng trong 5 tháng năm 2021, doanh thu những sản phẩm tự phân phối tăng mạnh 25% so mang cùng kỳ mang doanh thu kênh nhà thuốc và bệnh viện lần lượt tăng mạnh 17% và 37%. Kênh nhà thuốc và bệnh viện lần lượt chiếm 60% và 40% doanh thu những sản phẩm tự phân phối của IMP trong 5 tháng năm 2021.

Theo IMP, lợi nhuận 5 tháng năm 2021 đã được củng cố bởi mức tăng của biên lợi nhuận gộp nhờ lợi ích kinh tế về quy mô và kết quả marketing 5 tháng năm 2021 củng cố kỳ vọng của VCSC về tăng trưởng lợi nhuận cho IMP trong năm 2021 lúc VCSC dự đoán tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 24% và 29%. Đồng thời, VCSC cũng lưu ý rằng doanh thu của IMP thường đạt đỉnh trong 2 tháng cuối năm.

VPBank giảm tới 2% lãi suất, tăng hạn mức vay tín chấp lên 3 tỷ đồng hỗ trợ SME

Theo đấy, để được hướng dẫn vay tín chấp, khách hàng SME chỉ cần đăng ký tại shop: https://vpbanksme.com.vn/nhan-von-tin-chap và điền những thông tin cơ bản như tên nhà hàng, mã số thuế, doanh thu năm sắp nhất…

Sau lúc nhận được đăng ký, cán bộ VPBank sẽ liên hệ ngay có khách hàng để tư vấn và thẩm định hồ sơ. Trường hợp đạt đề nghị, khách hàng sẽ được vay vốn có hạn mức tối đa 3 tỷ đồng trong 36 tháng tùy theo nhu cầu marketing thực tế như bổ sung vốn lưu động, mở rộng quy mô, tậu sắm tài sản cố định, sửa chữa nhà xưởng/ văn phòng….

Công ty có thể vay theo món hoặc theo hạn mức có phương thức trả nợ khá linh hoạt. Đối có vay theo món thì áp dụng trả gốc và lãi theo tháng. Đối có vay theo hạn mức thì nhà hàng có thể thanh toán gốc và lãi theo tháng hoặc trả gốc vào cuối kỳ, trả lãi vào cuối tháng. Bên cạnh ra, khách hàng cũng có thể vay theo hình thức thấu chi và trả lãi theo ngày, hoặc có thể phát hành thẻ tín dụng nhà hàng để được miễn lãi tới 55 ngày.

Đặc biệt, từ nay tới hết 30/9/2021, Ngân hàng còn giảm lãi suất thêm 0,5 – 2%/năm so có mức hiện hành nhằm giúp SME tiếp cận nguồn vốn giá rẻ, giảm bớt áp lực tài chính để nhanh chóng phục hồi cung ứng, marketing trong giai đoạn kinh tế khó khăn chung.

Bên cạnh cung ứng nguồn vốn tín chấp dễ dàng, VPBank sẽ dành tặng khách hàng nhiều đặc quyền khác như: Miễn phí 01 năm tiêu dùng gói dịch vụ Internet Banking gồm chuyển khoản online, phí chi lương, nộp thuế, thanh toán quốc tế… trị giá 12 triệu đồng; miễn phí toàn bộ website bán hàng online tiêu chuẩn gồm giao diện web, hệ thống quản trị, cổng thanh toán, tên miền, server… trị giá 11 triệu đồng để nhà hàng có thể marketing trực tuyến nhanh chóng, phần nào khắc phục tác động do hạn chế giao thương trực tiếp.

“Tại thời điểm này, ko ít SME muốn mở rộng hoặc duy trì marketing, đặc biệt là nhiều nhà hàng nhỏ. Trong lúc đấy, nhiều tổ chức tài chính lại thận trọng “mở cửa” có cùng đồng này bởi nhiều lý do như nhà hàng thiếu hoặc ko có tài sản thế chấp. Do vậy, việc tiếp cận vốn của SME ko hề dễ dàng. Bằng nhiều tiêu chí đánh giá rõ ràng, minh bạch và hỗ trợ tối đa, chúng tôi hoàn toàn có thể giúp nhà hàng tháo gỡ nhiều vấn đề về vốn cũng như tiếp sức vận hành trong thời điểm dịch Covid diễn biến phức tạp như hiện nay”, ông Đào Gia Hưng – Phó Giám đốc khối SME VPBank cho biết.

Từ đầu năm 2021, VPBank đã tiến hành nâng cấp, chuyển đổi số hàng loạt sản phẩm, dịch vụ chuyên biệt cho khách hàng SME. Nổi bật là hình thức giải ngân khoản vay 100% online, khách hàng lúc được phê duyệt cấp vốn chỉ cần ngồi tại nhà, làm thủ tục trực tuyến và nhận tiền giải ngân trong vài giờ làm việc. Tiếp đấy là vay thấu chi online dành cho nhiều nhà hàng đã có lịch sử giao dịch tại nhà băng này, và việc mở tài khoản nhà hàng giờ đây cũng có thể thao tác ngay tại nhà có kỹ thuật định danh điện tử eKYC.

Toàn bộ những điều này đều giúp khách hàng SME VPBank tiết kiệm tối đa thời gian, công sức và tiền bạc trong quá trình vay vốn cũng như giao dịch mọi lúc mọi nơi mà ko cần đi lại, ko cần chuẩn bị nhiều hồ sơ và chờ đợi theo phương thức truyền thống, nhất là trong bối cảnh hạn chế đi lại do Covid-19 gây ra.

* Thông tin chi tiết:

Website: https://vpbanksme.com.vn/nhan-von-tin-chap h
Tổng đài: 1900 545415.

Tháo chạy, VPB chạm giá sàn

Mọi chỉ số thể hiện biến động chao đảo khá mạnh chiều nay, nhưng ít nhất sự giằng co giữa nhiều cổ phiếu trụ vẫn giúp VN-Index tăng. Tuy vậy những mã bị xả thì vẫn giảm cực mạnh, như VPB chạm tới ngưỡng sàn.

Biến động của độ rộng sàn HoSE phiên chiều cho thấy hiện tượng rung lắc xuất hiện ở rất nhiều cổ phiếu. Ngay cả nhóm mạnh nhất như chứng khoán, chiều nay cũng thêm nhiều cổ phiếu rơi rụng. Tuy nhiên nhiều mã ngân hàng vẫn là mối lo chính.

Lợi nhuận ngắn hạn quá cao ở cổ phiếu ngân hàng luôn tiềm ẩn nguy cơ bị xả hàng. Nhà đầu tư có thể chấp nhận bán phá giá để thu về tiền mặt, nhất là lúc hệ thống giao dịch vẫn chưa thực sự thông suốt.

VPB là cổ phiếu tâm điểm của cả thị trường lúc thanh khoản tiếp tục tập trung dòng diền rất lớn. Giao dịch ở cổ phiếu này thể hiện nhu cầu tháo chạy rất cao. Riêng chiều nay VPB giao dịch tới 11,93 triệu cổ phiếu, tương đương rút ra hơn 800 tỷ đồng. Tổng thanh khoản cả phiên tại VPB đạt 37,83 triệu cổ, tương đương 2.578 tỷ đồng.

Áp lực bán giá thấp đẩy VPB sụt giảm riêng buổi chiều tới 2,1% so mang cuối phiên sáng. Tính chung cả ngày, VPB bốc tương đối 6,21% giá trị. Đây là mức giảm mạnh nhất đề cập từ phiên giảm sàn ngày 28/1/2021.

VPB báo hiệu rủi ro có thể tới mang nhiều cổ phiếu ngân hàng khác. Tuy vậy sức đề kháng cũng làm nhóm cổ phiếu ngân hàng tuy giảm nhiều, nhưng ko bị bán tháo. VCB vẫn tăng 0,78%, HDB tăng 1,91%, ACB tăng 3,67%. BID, MBB, KLB duy trì được tham chiếu. Tuy vậy toàn bộ số còn lại của nhóm ngân hàng đều giảm giá.

Diễn biến của VN-Index trong ngày hôm nay.
Diễn biến của VN-Index trong ngày hôm nay.

Biến động ở nhóm này ko bắt buộc là nguyên nhân duy nhất làm VN-Index chao đảo. VHM, VIC, thậm chí là SAB, HPG cũng tụt giá đáng đề cập. Riêng mang VN30-Index, ảnh hưởng của VPB rất đậm nét do đây là cổ phiếu vốn hóa lớn nhất. Độ rộng duy trì hẹp trong suốt cả phiên chiều. Ảnh hưởng từ nhóm blue-chips chủ yếu tập trung vào nhóm ngân hàng nhưng cũng ko làm cổ phiếu giảm giá hàng loạt. VN30 kết thúc phiên mang 12 mã tăng/14 mã giảm. Độ rộng chung trên HoSE là 183 mã tăng/198 mã giảm.

Áp lực xả ở nhóm ngân hàng cũng bộc lộ khá rõ trong nhóm thanh khoản cao nhất. Trong 8 cổ phiếu có giá trị khớp lệnh nhất hai sàn thì ngoại trừ HPG, còn lại 7 cổ phiếu ngân hàng. Cả 8 mã này đều giảm.

Nhóm chứng khoán chiều nay cũng chịu áp lực nhất định. HCM đã “bung trần”, chỉ còn tăng 6,52% so mang tham chiếu. SSI tụt trở lại tham chiếu. VND còn tăng 2,76%, VCI tăng 4,08% cũng ko ở mức cao nhất….

Giao dịch nhộn nhịp nhất phiên chiều lại là nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ. Midcap vẫn tăng 1,35%, tốt hơn phiên sáng (tăng 1,18%). VNSmallcap cũng mở rộng mức tăng lên 0,71% so mang tham chiếu. Midcap cũng là rổ duy nhất tăng thanh khoản phiên này. Tổng giá trị khớp của rổ đạt 6.208 tỷ đồng, tăng 8% so mang hôm qua, mức cao nhất 5 phiên.

Nhà đầu tư nước ngoại trừ tăng bán cực mạnh KDC. Riêng phiên chiều giá trị bán ròng ở mã này tới 214 tỷ đồng, nâng tổng mức bán ròng cả phiên lên 323,1 tỷ đồng. Tuy nhiên khối này cũng tăng sắm nhiều mã, nổi bật là VIC, PLX, VRE, VHM nên vị thế sắm ròng vẫn được duy trì khoảng 96 tỷ đồng cuối ngày.

Giá phân hóa mạnh, động lực nào còn lại cho cổ phiếu ngân hàng?

Sau quãng thời gian tăng nóng, nhóm cổ phiếu ngân hàng đã bắt đầu phân hoá, ko còn đồng lòng cùng tăng. Lúc “con sóng ngành” ko còn đủ sức nâng đỡ thì đâu sẽ là động lực bứt phá cho từng cổ phiếu ngân hàng?

TÀI SẢN CÁC ÔNG CHỦ NGÂN HÀNG TĂNG VỌT

Sự hấp dẫn của cổ phiếu ngân hàng theo nhiều công ty chứng khoán đánh giá chủ yếu tới từ chi tiết cơ bản như ngành xương sống của kinh tế, hoạt động ổn định dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước, kết quả marketing quý 1/2021 tăng trưởng 75 – 80%, chất lượng tài sản dần cải thiện, kế hoạch marketing khả quan…

Sở hữu sự hấp dẫn đấy, chỉ số giá cổ phiếu ngành ngân hàng đã tăng 34,4% từ đầu năm. Đặc biệt, trong tháng 5, thị trường có 27 ngân hàng niêm yết thì giá của 27 mã cổ phiếu tương ứng đều tăng, tức chỉ cần tậu cổ ngân hàng là thắng.

Mức tăng khủng của nhóm này đã đẩy thị giá cổ phiếu ngân hàng lên một vùng giá mới, dẫn dắt cả thị trường chứng khoán. Đặc biệt, tài sản của một số cá nhân trên sàn chứng khoán theo đấy cũng tăng lên chóng mặt.

Nổi bật nhất bắt buộc nhắc tới ông Nguyễn Đức Thụy, nhờ sở hữu cổ phiếu LPB và THD (tăng trên 37% trong tháng 5) đã đưa doanh nhân này lọt top 10 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán.

Cũng liên quan tới LPB nhưng thêm cả STB (tăng 90% so mang đầu năm), ông Dương Công Minh hiện trực tiếp sở hữu 62,5 triệu cổ phiếu STB, và đại diện cho Him Lam sở hữu tới 96,7 triệu cổ phiếu LPB. Ko kể ra, em gái ông Minh cũng đang sở hữu hơn 13 triệu cổ phiếu LPB. Ước tính khối tài sản của ông Dương Công Minh từ cổ phiếu LPB và STB đang có giá trị hơn 5.000 tỷ đồng.

Tương tự, tại ngày 1/6, VPB có giá 69.300 đồng/cổ phiếu, tăng gấp đôi so mang thời điểm đầu năm. Sở hữu mức giá này, ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch VPBank đang nắm hơn 121,7 triệu cổ phiếu VPB, tương đương giá trị hiện khoảng sắp 8.300 tỷ đồng. Bên cạnh đấy, người thân của ông Dũng cũng nắm giữ lượng lớn cổ phiếu như vợ ông Dũng có hơn 121 triệu cổ phiếu, mẹ ông Dũng hơn 120,7 triệu cổ phiếu và con gái có 4 triệu cổ phiếu. Theo đấy, giá trị số cổ phiếu VPB của Chủ tịch VPBank và người nhà đã vượt 1 tỷ USD.

Hay như ông Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank hiện nắm giữ hơn 39,3 triệu cổ phiếu TCB. Trong lúc đấy vợ và mẹ ông mỗi người nắm giữ hơn 174 triệu cổ phiếu TCB, con trai ông Hùng Anh là Hồ Anh Minh cũng sở hữu sắp 138 triệu cổ phiếu, em dâu ông Hùng Anh là Nguyễn Hương Liên (vợ của em trai ông Hùng Anh là Hồ Anh Ngọc) nắm giữ hơn 69 triệu cổ phiếu. Theo đấy, khối cổ phiếu TCB mà ông Hùng Anh và người nhà sở hữu hiện có giá trị tới hơn 32.000 tỷ đồng.

Thậm chí, dù cổ phiếu VJC liên tụt sụt giảm nhưng nhờ có HDB mà tài sản trên thị trường chứng khoán của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch HDBank vẫn có thể gia tăng nhờ, đạt hơn 24.000 tỷ đồng.

CỔ PHIẾU ĐIỀU CHỈNH DO TĂNG NÓNG

Theo ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn đầu tư Công ty Chứng khoán Maybank KimEng Việt Nam, hầu hết nhiều cổ phiếu ngân hàng đều đang ở mức đỉnh của đỉnh. Một số ngân hàng nhỏ và chất lượng tài sản lẫn tín dụng yếu đang có mức tăng nóng mà ko có cơ sở vững chắc nào là do tăng theo “sóng ngành” và ko loại trừ chi tiết có “đội lái” đưa nhiều ngân hàng này “ăn theo sóng”.

“Ví như nhà đầu tư quan sát thị trường thời gian dài, sẽ dễ dàng nhận thấy, một số cổ phiếu ngân hàng được đẩy tăng giá rất “lộ liễu”, lúc nhiều lệnh khớp trần đột ngột mang khối lượng cao”, ông Khánh nhận định.

Việc tăng nóng đồng nghĩa bất kỳ lúc nào cũng có nguy cơ bị chốt lời. Điều làm cho giá nhóm này ko giảm là do còn dòng tiền chảy vào rất mạnh. Tuy nhiên, thị trường ko bắt buộc là riêng của cổ phiếu ngân hàng, dòng tiền rồi sẽ bắt buộc luân chuyển sang nhóm ngành khác.

Thực tế, áp lực xả bùng phát ở cổ phiếu ngân hàng ngay sáng phiên đầu tuần trước (7/6). Như hai mặt của đồng xu, dòng tiền đổ vào nhiều mã này mạnh bao nhiêu thì thì bị chốt lời cũng dữ dội bấy nhiêu. Thậm chí bất chấp hiện tượng đơ cứng của HOSE, đã có nhiều mã rơi hẳn về mức giá sàn.

Sang phiên liền kề (8/6), cùng cơn lốc lệnh MP, nhóm cổ phiếu ngân hàng sụp đổ dữ dội hơn nữa. Hai mã LPB và STB đã xuất hiện dư bán sàn hàng triệu đơn vị. Loạt blue-chips ngân hàng như VCB, TCB, MBB, HDB, CTG, ACB đồng loạt giảm trên 5%. Nhóm ngân hàng nhỏ cũng bốc khá ko kém.

Sau hai phiên trên, thị trường hồi phục. Nhóm cổ phiếu ngân hàng dần phân hoá, ko còn cùng tăng như trước. Đáng chú ý, những mã blue-chips giảm ít nhất thì lại có xu hướng hồi phục mạnh nhất. Điển hình là trường hợp của CTG lúc có phiên tăng kịch trần, lợi nhuận T+3 lên tới sắp 8%. Trái lại có nhiều mã đi ngược thị trường, vẫn giữ trạng thái giảm giá.

Kế hoạch tăng vốn của các ngân hàng trong năm 2021
Kế hoạch tăng vốn của nhiều ngân hàng trong năm 2021

VẪN CÒN ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG?

Lúc được hỏi, liệu cổ phiếu nhóm ngân hàng tiếp tục là cổ phiếu vua, tiếp tục dẫn dắt thị trường ko, ông Khánh trả lời điều đấy là khó xảy ra. “Bởi nhóm này đã dẫn dắt trong một chu kỳ quá dài rồi. Chỉ một số ít cổ phiếu còn dư địa tăng theo chất lượng thực sự của ngân hàng, còn lại sóng sẽ đi xuống”, ông Khánh nói.

Hiểu đơn giản, lúc sóng ngành ko còn đủ sức nâng đỡ từng cổ phiếu thì những câu chuyện riêng, những chi tiết nội tại sẽ là động lực để mỗi cổ phiếu ngân hàng tự bứt phá.

Trong đấy câu chuyện riêng có thể nhắc tới như CTG chính thức được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho tăng vốn điều lệ từ 37.234 tỷ đồng lên 48.057 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong quý 3-4/2021. Tương tự, BAB và OCB cũng được Ngân hàng Nhà nước đồng ý cho tăng vốn điều lệ thông qua chia cổ tức lần lượt lên mức 7.531 tỷ đồng và 13.6898 tỷ đồng.

Còn tại ACB, ngân hàng chốt danh sách cổ đông tại ngày 11/6/2021 để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25% để tăng vốn điều lệ. Số cổ phiếu phát hành dự kiến là hơn 540 tỷ đồng, tức tăng vốn điều lệ thêm hơn 5.400 tỷ lên hơn 27.000 tỷ đồng.

Một ví dụ khác là trường hợp cổ phiếu LPB. Tới ngày bắt đầu thực hiện giao dịch của ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy), Phó Chủ tịch LienVietPostBank cùng em trai là ông Nguyễn Xuân Thuỷ tậu vào lượng cổ phiếu LPB lần lượt 32,54 triệu đơn vị và 1 triệu đơn vị thì LPB lập tức tăng kịch bên độ.

Sở hữu SHB còn đặc biệt hơn lúc cổ phiếu này vừa được thêm vào rổ danh mục của chỉ số MSCI Frontier Market Index (chỉ số tham chiếu cho quỹ MSCI Frontier Markets Index ETF). Hiện tại, SHB là ngân hàng vốn hóa lớn duy nhất còn trống room ngoại.

Ko kể ra, SHB cho biết ngân hàng đã lựa chọn được 2 -3 đối tác nước ngoại trừ lớn để đàm phán thoái vốn tại SHB FC. SHB cũng đặt mục tiêu chuyển nhượng vốn tại SHB Lào và SHB Campuchia cho nhà đầu tư nước ngoại trừ.

Mặt khác, động lực để thị giá cổ phiếu SHB tăng còn có thể nhắc tới như việc được chấp thuận chuyển sang giao dịch tại sàn HOSE; tăng vốn điều lệ qua chia cổ tức năm 2020 và chào bán cho cổ đông hiện hữu; chất lượng tín dụng tăng tốt; sắp tất toán trước hạn nợ tại VAMC…

Hay như ở góc nhìn kỹ thuật, cổ phiếu SHB vẫn đang ở xu hướng tăng giá và theo lý thuyết sóng Elliot thì đang nằm ở sóng III trên đồ thị tuần. Có thể hiện tại SHB đang bước vào một nhịp điều chỉnh ngắn hạn (sóng IV) trước lúc bước vào nhịp tăng giá tiếp theo (sóng V) trung hạn hướng tới vùng giá mục tiêu khoảng 36.500 đồng/cổ phiếu. 

BSC nâng mạnh mức định giá cổ phiếu 15 ngân hàng
BSC nâng mạnh mức định giá cổ phiếu 15 ngân hàng

Nhìn chung, giới chuyên môn cho rằng ngân hàng vẫn là nhóm được đánh giá còn nhiều triển vọng nhờ nhiều đợt tăng vốn. Bên cạnh đấy, theo Công ty Chứng khoán BSC, một số ngân hàng có thể lên kế hoạch bán vốn cho nước ngoại trừ trong thời gian tới như VCB, BID, HDB, VPB,…

Trong lúc, thị trường đang tiếp tục được thúc đẩy bởi dòng vốn nội, đặc biệt lúc hoạt động marketing tiếp tục bị đình trệ bởi Covid-19. Vòng quay tiền chưa có dấu hiệu nhích tăng sẽ làm cho dòng tiền chững lại ở nhiều kênh đầu cơ, tạo cơ hội cho cổ phiếu nhiều nhóm ngành ngân hàng tiếp tục tăng giá trong giai đoạn tới.

Quỹ Dragon Capital nhận định: “Dù đã tăng liên tục trong những tháng sắp đây, thị trường chứng khoán Việt Nam có định giá vẫn khá rẻ so mang nhiều thị trường trong khu vực, nhờ vào tốc độ tăng trưởng cao và lợi nhuận ưu tú. Năm 2022 có khả năng đà tăng trưởng sẽ chậm lại, tuy vậy định giá nhóm ngân hàng vẫn ở mức hấp dẫn”.